طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

درباره طرح پل

 

به قلم دكتر محمد رضا ظهیر امامی (طراح طرح پل):

     تحول صنعت، از طریق تقویت ساز و کارهای ارتباط واقعی صنعت به مثابه حامی دانشگاه و موتور توسعه کشور و دانشگاه به عنوان پایگاه دانش و نیروی محرکه جامعه دانشی و تربیت کننده نیروی متخصص می باشد. این طرح بر آن است با نگاهی مسئله محور ، نتیجه گرا، جامع ، متفاوت، ساختارمند و متکی بر برنامه و به دور از هر رویکرد تبلیغی و احیاناً نمایشی و تمرکز بر واقع گرایی پژوهش محور، در مسیر حل عارضه ای مزمن گام بردارد. بنابراین چشم انداز این طرح اینگونه تعریف شده است: " بهره گیری مناسب از ظرفیت های دانشگاه و استفاده بهینه از دارایی های مشهود و نامشهود جهت تولید ثروت و اشتغال زایی در راستای توسعه پایدار" و بالطبع ماموریت این طرح تحول صنعت، از طریق تقویت ساز و کارهای ارتباط واقعی صنعت به مثابه حامی دانشگاه و موتور توسعه کشور و دانشگاه به عنوان پایگاه دانش و نیروی محرکه جامعه دانشی و تربیت کننده نیروی متخصص می باشد. این طرح بر آن است با نگاهی مسئله محور ، نتیجه گرا، جامع ، متفاوت، ساختارمند و متکی بر برنامه و به دور از هر رویکرد تبلیغی و احیاناً نمایشی و تمرکز بر واقع گرایی پژوهش محور، در مسیر حل عارضه ای مزمن گام بردارد. بنابراین چشم انداز این طرح اینگونه تعریف شده است:
" بهره گیری مناسب از ظرفیت های دانشگاه و استفاده بهینه از دارایی های مشهود و نامشهود جهت تولید ثروت و اشتغال زایی در راستای توسعه پایدار"

ارتباط پویای صنعت و دانشگاه از طریق توسعه پژوهش های کاربردی در قالب تعریف رساله های کارشناسی ارشد و دکترا جهت پویاسازی صنایع و تولید بهره ور و فناورانه"

 

 

بیشتر بدانید ...

چشم انداز، ماموریت، اهداف کلان طرح

            

بیشتر بدانید ...

جدید ترین اخبار و اطلاعات

همایش ها و نشست ها

خدمات طرح پل

مقالات و تحقیقات علمی

مسئولین و اعضای کمیته اجرایی و تخصصی

نام و نام خانوادگیسمتشماره تماسایمیل
آقای دکتر محمد مهدی علویان مهرکمیته راهبردی09351018037poldabirkhane@gmail.com
آقاي دكتر محمد رضا ظهيراماميکمیته راهبردی09351018037poldabirkhane@gmail.com
آقای علی ضامن داریاکمیته راهبردی poldabirkhane@gmail.com
آقاي مهندس سيد هادي عمرانيانكميته اجرايي poldabirkhane@gmail.com
آقاي مهندس علي محمد كاظميكميته اجرايي poldabirkhane@gmail.com
خانم دکتر جويكميته اجرايي poldabirkhane@gmail.com
آقای دکتر سید محمد مهدی الهامیانکمیته تخصصی poldabirkhane@gmail.com
آقای دکتر بهمن تمامیکمیته تخصصی poldabirkhane@gmail.com
آقاي دكتر رضا جاهديكميته تخصصي poldabirkhane@gmail.com
آقای دکتر امیر عبدالملکیکمیته تخصصی poldabirkhane@gmail.com
آقاي دكتر سيد سعید دهقانكميته تخصصي poldabirkhane@gmail.com
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام