طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

وزارت صنعت ،معدن  وتجارت
سازمان صنعت،معدن و تجارت فارس
بازدید و مشارکت طرح پل و دانشگاه صنعتی با شرکت صبا لوله
بازدید و مشارکت طرح پل و دانشگاه صنعتی با شرکت صبا لوله
بازدید و مشارکت طرح پل و دانشگاه صنعتی با شرکت صبا لوله
اولین جشنواره استارت آپ ملی «حرفه سبز»
بازدید طرح پل و دانشگاه صنعتی شیراز از شرکت کارت کارت اعتباری فارس
بازدید دانشگاه های همکار طرح پل از کارخانه پگاه فارس
بازدید دانشگاه های همکار طرح پل از کارخانه پگاه فارس

درباره طرح پل

 

به قلم دكتر محمد رضا ظهیر امامی (طراح طرح پل):

     تحول صنعت، از طریق تقویت ساز و کارهای ارتباط واقعی صنعت به مثابه حامی دانشگاه و موتور توسعه کشور و دانشگاه به عنوان پایگاه دانش و نیروی محرکه جامعه دانشی و تربیت کننده نیروی متخصص می باشد. این طرح بر آن است با نگاهی مسئله محور ، نتیجه گرا، جامع ، متفاوت، ساختارمند و متکی بر برنامه و به دور از هر رویکرد تبلیغی و احیاناً نمایشی و تمرکز بر واقع گرایی پژوهش محور، در مسیر حل عارضه ای مزمن گام بردارد. بنابراین چشم انداز این طرح اینگونه تعریف شده است: " بهره گیری مناسب از ظرفیت های دانشگاه و استفاده بهینه از دارایی های مشهود و نامشهود جهت تولید ثروت و اشتغال زایی در راستای توسعه پایدار" و بالطبع ماموریت این طرح تحول صنعت، از طریق تقویت ساز و کارهای ارتباط واقعی صنعت به مثابه حامی دانشگاه و موتور توسعه کشور و دانشگاه به عنوان پایگاه دانش و نیروی محرکه جامعه دانشی و تربیت کننده نیروی متخصص می باشد. این طرح بر آن است با نگاهی مسئله محور ، نتیجه گرا، جامع ، متفاوت، ساختارمند و متکی بر برنامه و به دور از هر رویکرد تبلیغی و احیاناً نمایشی و تمرکز بر واقع گرایی پژوهش محور، در مسیر حل عارضه ای مزمن گام بردارد. بنابراین چشم انداز این طرح اینگونه تعریف شده است:
" بهره گیری مناسب از ظرفیت های دانشگاه و استفاده بهینه از دارایی های مشهود و نامشهود جهت تولید ثروت و اشتغال زایی در راستای توسعه پایدار"

ارتباط پویای صنعت و دانشگاه از طریق توسعه پژوهش های کاربردی در قالب تعریف رساله های کارشناسی ارشد و دکترا جهت پویاسازی صنایع و تولید بهره ور و فناورانه"

 

 

بیشتر بدانید ...

چشم انداز، ماموریت، اهداف کلان طرح

            

بیشتر بدانید ...

جدید ترین اخبار و اطلاعات

همایش ها و نشست ها

خدمات طرح پل

مقالات و تحقیقات علمی

مسئولین و اعضای کمیته اجرایی و تخصصی

نام و نام خانوادگیسمتشماره تماسایمیل
آقای دکتر محمد مهدی علویان مهرکمیته راهبردی09351018037poldabirkhane@gmail.com
آقاي دكتر محمد رضا ظهيراماميکمیته راهبردی09351018037poldabirkhane@gmail.com
آقای علی ضامن داریاکمیته راهبردی poldabirkhane@gmail.com
آقاي مهندس سيد هادي عمرانيانكميته اجرايي poldabirkhane@gmail.com
آقاي مهندس علي محمد كاظميكميته اجرايي poldabirkhane@gmail.com
خانم دکتر جويكميته اجرايي poldabirkhane@gmail.com
آقای دکتر سید محمد مهدی الهامیانکمیته تخصصی poldabirkhane@gmail.com
آقای دکتر بهمن تمامیکمیته تخصصی poldabirkhane@gmail.com
آقاي دكتر رضا جاهديكميته تخصصي poldabirkhane@gmail.com
آقای دکتر امیر عبدالملکیکمیته تخصصی poldabirkhane@gmail.com
آقاي دكتر سيد سعید دهقانكميته تخصصي poldabirkhane@gmail.com
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام