طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

درباره طرح پل

 

به قلم دكتر محمد رضا ظهیر امامی (طراح طرح پل):

     تحول صنعت، از طریق تقویت ساز و کارهای ارتباط واقعی صنعت به مثابه حامی دانشگاه و موتور توسعه کشور و دانشگاه به عنوان پایگاه دانش و نیروی محرکه جامعه دانشی و تربیت کننده نیروی متخصص می باشد. این طرح بر آن است با نگاهی مسئله محور ، نتیجه گرا، جامع ، متفاوت، ساختارمند و متکی بر برنامه و به دور از هر رویکرد تبلیغی و احیاناً نمایشی و تمرکز بر واقع گرایی پژوهش محور، در مسیر حل عارضه ای مزمن گام بردارد. بنابراین چشم انداز این طرح اینگونه تعریف شده است: " بهره گیری مناسب از ظرفیت های دانشگاه و استفاده بهینه از دارایی های مشهود و نامشهود جهت تولید ثروت و اشتغال زایی در راستای توسعه پایدار" و بالطبع ماموریت این طرح تحول صنعت، از طریق تقویت ساز و کارهای ارتباط واقعی صنعت به مثابه حامی دانشگاه و موتور توسعه کشور و دانشگاه به عنوان پایگاه دانش و نیروی محرکه جامعه دانشی و تربیت کننده نیروی متخصص می باشد. این طرح بر آن است با نگاهی مسئله محور ، نتیجه گرا، جامع ، متفاوت، ساختارمند و متکی بر برنامه و به دور از هر رویکرد تبلیغی و احیاناً نمایشی و تمرکز بر واقع گرایی پژوهش محور، در مسیر حل عارضه ای مزمن گام بردارد. بنابراین چشم انداز این طرح اینگونه تعریف شده است:
" بهره گیری مناسب از ظرفیت های دانشگاه و استفاده بهینه از دارایی های مشهود و نامشهود جهت تولید ثروت و اشتغال زایی در راستای توسعه پایدار"

ارتباط پویای صنعت و دانشگاه از طریق توسعه پژوهش های کاربردی در قالب تعریف رساله های کارشناسی ارشد و دکترا جهت پویاسازی صنایع و تولید بهره ور و فناورانه"

 

 

بیشتر بدانید ...

چشم انداز، ماموریت، اهداف کلان طرح

            

بیشتر بدانید ...

جدید ترین اخبار و اطلاعات

خدمات طرح پل

مقالات و تحقیقات علمی

مسئولین و اعضای کمیته اجرایی و تخصصی

نام و نام خانوادگیسمتشماره تماسایمیل
آقاي دكتر محمد رضا ظهيراماميدبيركل طرح پل  
آقاي مهندس سيد هادي عمرانيانكميته اجرايي  
آقاي دكتر سيد محمد مهدي الهاميانكميته تخصصي  
آقاي مهندس علي محمد كاظميكميته اجرايي  
سركار خانم جويكميته اجرايي  
آقاي دكتر رضا جاهديكميته تخصصي  
نام و نام خانوادگی 7سمت  
نام و نام خانوادگی 8سمت  
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام