طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

امضا تفاهم نامه همکاری های علمی و صنعتی بین سازمان صنعت ،معدن تجارت استان فارس و دانشگاه صنعتی شیراز

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس (طرح پل)، دانشگاه صنعتی شیراز، ، دانشگاه فنی حرفه ای استان فارس ،سازمان فنی حرفه ای استان فارس

 طرح پل روشی نو را برای احیای صنایع غیر فعال ونیمه فعال وجاری سازی سرمایه های راکد وبهره وری بنگاههای موجود در کشور را پیشنهاد میکند براساس این طرح که در سال1394برای اولین بار توسط  آقای دکتر محمد رضا ظهیرامامی مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی فراسان پیشنهاد شد بین صنعت ،دانشگاه،ودولت ارتباطی ایجاد میشود که با همکاری وحمایت طرفین مشکلات صنایع غیر فعال ونیمه فعال کشور عارضه یابی شود وجهت راه اندازی مجدد آنها فکر واقدامی انجام شود .که این طرح مورد توجه مسولین کشوری قرار گرفت و در تاریخ1394/05/15 تفاهم نامه هماری  در راستای حمایت از صنایع بهره ور و احیای صنایع راکد و نیمه راکد تحت عنوان همکاری نهاد های دولتی ، تشکل های صنعتی و دانشگاهی به عنوان نمونه  تفاهم نامه دانشگاه صنعتی شیراز با سازمان صنایع و معادن استان فارس منعقد گردید

  • امضا تفاهم نامه همکاری سازمان صمت استان فارس(طرح پل) با دانشگاه ها
  • امضا تفاهم نامه همکاری سازمان صمت استان فارس(طرح پل) با دانشگاه ها
  • امضا تفاهم نامه همکاری سازمان صمت استان فارس(طرح پل) با دانشگاه ها
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام