طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

لیست قراردادها

لیست  قراردادهای طرح پل
ردیفموضوع قراردادشرکت متقاضيدانشگاهمجرینوع قرارداد
1بررسی اثر پارامتر های جوش جرقه ای بر ریز ساختار و استحکام اتصال  نوار های فولادی ( بررسی وضعیت موجود استیل باند از مرحله جوشکاری تا زمان شکستگی در حین و انجام فعالیت و بازسازی آنفراسانشيرازدكتر انجبينپسادكتري
2ارزیابی و تعیین ضریب افت اصطکاک لوله های کامپوزیتی GRP برای عوامل مختلف موثر بر ضریب افت انرژی در خطوط لوله­هافراتكشيرازدكتر بيدختي-دكتر آقاييپسادكتري
3اجرای طرح پژوهشی حلال تمیز کننده جایگزین استون و متیل کلراید فراتكصنعتي شيرازدكتر روزگار-دكتر پرواسيپسادكتري
4استقرار سيستم مديريت دارايي هافراپيشتاز هونامصنعتي شيرازدكتر اقتصاديپسادكتري
5تحليل تجربي و عددي رفتار كمانشي پوسته هاي استانه اي  GFRP  تحت فشار يكنواخت خارجيفراتكاروميهدكتر علي پاشاييدكتري
6بررسي رفتار برشي خطوط لوله GRP با تحليل عددي و تجربي فراتكاروميهدكتر شوكتي-سالارراستيارشد
7ارزيابي ظرفيت خمش چرخه اي لوله هاي GRPدر شرايط طره اي به روش آزمايشگاهي و مدلسازيفراتكاروميهدكتر شوكتي-برهان مدروميارشد
8تحليل خستگي و شكست مخارج كامپوزيتي تحت فشار داخليفراتکپژوهشگاه هوا فضادكتر علي فارسيپسادكتري
9بررسی تاثیر زاویه الیاف بر خواص مکانیکی کامپوزیت GRP و امکان سنجیساخت محصولات جدید از مواد بازیافتی فراتک پیام نور ارشد
10بررسی روشهای بازیافت کامپوزیت GRP و امکان سنجی ساخت محصولات جدید از مواد بازیافتی فراتکصنعتی شیرازدکتر روزگارپسادکتری
11تحلیل آزمایشگاهی و عددی عملکرد جذب انرژی مقاطع جدار نازک فلزی کامپوزیت تحت بار جانبی فراتکیاسوج ارشد
12امکان‌سنجی استفاده از علم داده و تدوین نقشه راه بکارگیری دانش داده‌کاوی در شرکت فراسان فراآبرسان صنعتی شیرازدکتر خیامیارشد
13«ارزیابی و تعیین ضریب افت اصطکاک لوله های کامپوزیتی GRP جهت بررسی عوامل موثر بر افت انرژی و طراحی هیدرولیکی خطوط لوله­ها» فراسانشیرازدکتردانشورپسادکتری

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام