طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

لیست قراردادها

لیست  قراردادهای طرح پل
ردیف موضوع قرارداد شرکت متقاضي دانشگاه مجری نوع قرارداد
1 بررسی اثر پارامتر های جوش جرقه ای بر ریز ساختار و استحکام اتصال  نوار های فولادی ( بررسی وضعیت موجود استیل باند از مرحله جوشکاری تا زمان شکستگی در حین و انجام فعالیت و بازسازی آن فراسان شيراز دكتر انجبين پسادكتري
2 ارزیابی و تعیین ضریب افت اصطکاک لوله های کامپوزیتی GRP برای عوامل مختلف موثر بر ضریب افت انرژی در خطوط لوله­ها فراتك شيراز دكتر بيدختي-دكتر آقايي پسادكتري
3 اجرای طرح پژوهشی حلال تمیز کننده جایگزین استون و متیل کلراید  فراتك صنعتي شيراز دكتر روزگار-دكتر پرواسي پسادكتري
4 استقرار سيستم مديريت دارايي ها فراپيشتاز هونام صنعتي شيراز دكتر اقتصادي پسادكتري
5 تحليل تجربي و عددي رفتار كمانشي پوسته هاي استانه اي  GFRP  تحت فشار يكنواخت خارجي فراتك اروميه دكتر علي پاشايي دكتري
6 بررسي رفتار برشي خطوط لوله GRP با تحليل عددي و تجربي  فراتك اروميه دكتر شوكتي-سالارراستي ارشد
7 ارزيابي ظرفيت خمش چرخه اي لوله هاي GRPدر شرايط طره اي به روش آزمايشگاهي و مدلسازي فراتك اروميه دكتر شوكتي-برهان مدرومي ارشد
8 تحليل خستگي و شكست مخارج كامپوزيتي تحت فشار داخلي فراتک پژوهشگاه هوا فضا دكتر علي فارسي پسادكتري
9 بررسی تاثیر زاویه الیاف بر خواص مکانیکی کامپوزیت GRP و امکان سنجیساخت محصولات جدید از مواد بازیافتی  فراتک  پیام نور   ارشد
10 بررسی روشهای بازیافت کامپوزیت GRP و امکان سنجی ساخت محصولات جدید از مواد بازیافتی  فراتک صنعتی شیراز دکتر روزگار پسادکتری
11 تحلیل آزمایشگاهی و عددی عملکرد جذب انرژی مقاطع جدار نازک فلزی کامپوزیت تحت بار جانبی  فراتک یاسوج   ارشد
12 امکان‌سنجی استفاده از علم داده و تدوین نقشه راه بکارگیری دانش داده‌کاوی در شرکت فراسان  فراآبرسان  صنعتی شیراز دکتر خیامی ارشد
13 «ارزیابی و تعیین ضریب افت اصطکاک لوله های کامپوزیتی GRP جهت بررسی عوامل موثر بر افت انرژی و طراحی هیدرولیکی خطوط لوله­ها»  فراسان شیراز دکتردانشور پسادکتری

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام