طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

سال شمار طرح پل

                     سال شمار جریان یابی « طرح پل»

 

سال 1394

امضا تفاهم نامه همکاری های علمی و صنعتی بین سازمان صنعت ،معدن تجارت استان فارس و دانشگاه صنعتی شیراز

سال 1395

امضاء تفاهم نامه طرح پل با دانشگاه صنعتی شیراز+دانشگاه فنی و حرفه ای فارس+مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس

سخنرانی تحت عنوان طرح پل در دانشگاه صنعتی شیراز

چاپ مصاحبه در نشریه تخصصی صنعت نفت با عنوان « طرح کاربردی پل روشی نو برای احیاء صنایع غیر فعال و افزایش بهره وری بنگاه های نیمه فعال با همکاری دو نهاد صنعت و دانشگاه »

سخنرانی در اتاق بازرگانی ایران تحت عنوان راهکار عملی احیاء صنایع راکد و نیمه راکد و بهره ور نمودن صنایع فعال و غیر بهره ور

سال 1396

ارسال نامه به اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی شیراز با عنوان پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت و خود یاری صنایع نیمه فعال و راکد به منظور احیاء و فعال سازی صنایع مذکور

افتتاحیه دبیرخانه «پل» ارتباط صنعت و دانشگاه در سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس

سخنرانی در دانشگاه امیر کبیر تهران

سخنرانی در روز صنعت و معدن ( اشاره به طرح پل)

ارسال طی نامه ای از سوی ریاست محترم دانشگاه صنعتی شیراز به دکتر نادگران ریاست محترم دانشگاه شیراز تحت عنوان اهم فعالیت های انجام شده در خصوص طرح پل

جلسه با معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز در خصوص طرح پل و پیرو آن بازدید اساتید دانشگاه شیراز از مجموعه

ارائه در دانشکده کار آفرینی تهران

معرفی بصورت ارسال نامه  از سوی دکتر افضلی مدیر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه شیراز خطاب به ریاست دانشکده ها؛ معاونین پژوهشی و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه شیراز

سال 1397

ثبت طرح پل به عنوان اثر ادبی - هنری در روزنامه رسمی

ارائه سخنرانی در دانشگاه یزد در مراسم کنگره سراسری همکاری های دولت ؛ دانشگاه و صنعت

ارائه به دکتر قبادیان معاونت محترم آموزش پژوهشی و فناوری وزارت صمت

سال 1398

جلسه در سالن دکتر مصطفوی شیراز پیرامون تعاملات لازم جهت افزایش ارتباط صنایع و سازمانها با دانشگاه ها

ارائه به دکتر نقی پور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

ارسال بصورت مکتوب به وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری

چاپ در کتاب سال ایده های برگزیده وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری

سخنرانی در مراسم جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه جامع علمی کاربردی و تقدیر از دانشجویان نمونه

امضای تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی با دانشگاه آزاد اسلامی

 

سال 1399

رسمیت بخشی و رونمایی از طرح پل به عنوان طرح ملی در بیست و دومیّن کنگره ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام