طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

خدمات دانشگاه اصفهان

  

امروزه دانشگاه اصفهان به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر کشور و نیز دانشگاهی جامع که دارای دانشکده‌ها و رشته‌های آموزشی در اکثر حوزه‌های علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی می‌باشد، شناخته شده است. بدیهی است از چنین دانشگاهی انتظار می‌رود که به‌طور فعال در عرصه‌ی پژوهش‌های کاربردی نیز ظاهر شود و این امر مهم مستلزم ارتباط مؤثر و مداوم با صنایع، سازمان‌ها و نهادها، اعم از بخش دولتی و خصوصی است.

   بدین منظور، در سال ۱۳۶۹ واحدی در دانشگاه اصفهان با عنوان «مدیریت امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه» تاسیس گردید و به‌دنبال آن موضوعاتی چون تدوین آیین‌نامه‌ها، تأسیس مراکز تحقیقاتی و راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی تشکیل در دستور کار قرار گرفت.
      با پیگیری موضوع تأسیس مراکز تحقیقاتی (واحدهای پژوهشی) در دانشگاه اصفهان که جزو وظایف اصلی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه است، در سال ۱۳۸۱ مرکز تحقیقات فنی و مهندسی راه‌اندازی گردید.
      در سال ۱۳۸۴ «دفتر ارتباط با صنعت و جامعه» از «دفتر امور پژوهشی» جدا شده و کار خود را به‌عنوان یک دفتر مستقل آغاز نمود و بر اموری چون بازنگری آیین‌نامه‌ها و تدوین آیین‌نامه‌های جدید، برگزاری جلسات تخصصی با صاحبان صنایع و مدیران سازمان‌ها و نهادها، انعقاد قرارداد طرح‌های پژوهشی برون‌دانشگاهی، تشکیل شورای ارتباط با صنعت و جامعه، و نیز راه‌اندازی سایت دفتر تمرکز نمود.
     از سال ۱۳۸۸ ایده‌ تشکیل گروه‌های پژوهشی، مراکز پژوهشی و پژوهشکده‌ها مطرح گردید که با توجه به تنوع تخصص‌های موجود در دانشگاه اصفهان، منجر به تشکیل گروه‌های متعدد پژوهشی شد. در حال حاضر در دانشگاه اصفهان ۳۶ گروه پژوهشی در قالب ۱۲ مرکز، پژوهشکده و گروه پژوهشی فعال می‌باشند.
 
 مسئولیت‌های دفتر:
 • ایجاد ارتباط دوطرفه و مستمر بین دانشگاه با صنایع و سازمان‌ها در قالب ایجاد کارگروه‌های تخصصی
 • معرفی نماینده جهت شرکت فعال در کمیته‌های پژوهش و کارگروه‌های تحقیقاتی صنایع و سازمان‌ها
 • دریافت اولویت‌های تحقیقاتی از صنایع و سازمان‌ها و اطلاع‌رسانی به پژوهشگران دانشگاه
 •  ارسال پیشنهادیه طرح‌های پژوهشی به صنایع و سازمان‌ها
 •  انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی با صنایع و سازمان‌ها و نظارت بر قرارداد
 •  انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با صنایع و سازمان‌ها به‌منظور گسترش روابط دانشگاه با صنعت و جامعه
 •   تاسیس و نظارت بر عملکرد واحدهای پژوهشی دانشگاه (در قالب گروه پژوهشی، مرکز پژوهشی و پژوهشکده) 
 • اعزام دانشجویان جهت بازدید از سازمان‌ها و صنایع و نیز گذراندن دوره‌های کارآموزی
ساختار دفتر:
 •  امور انعقاد قرارداد، نظارت و کنترل پروژه طرح‌های برون‌دانشگاهی
 • امور پیشنهاده‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و اولویت‌های پژوهشی امور واحدهای پژوهشی
 • امور کارآموزی و معرفی به صنایع و سازمان‌ها
 • دفتر کارگروه‌های مرتبط با صنایع و سازمان‌ها
 
به‌منظور استفاده از ایده‌ها و نظرات ارزشمند اعضای هیأت علمی و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح و اتخاذ تصمیم‌های مناسب، شورای ارتباط با صنعت و جامعه به‌عنوان بازوی مشورتی و اتاق فکر این دفتر تشکیل گردیده است.
 • دانشگاه اصفهان همکار در طرح پل
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام