طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

فرم نیازسنجی از صنعت

لطفا اطلاعات زير را با دقت ثبت نماييد، کليه اطلاعات به صورت محرمانه در دبيرخانه پل نگهداری خواهد شد.


نام شرکت:

حوزه فعالیت:

مدیر عامل:

شماره تماس:

شرح فعالیت:

آدرس:

1- چه نوع محصول یا خدماتی در شرکت ارائه می گردد؟

2- موارد و موضوعات مورد نیاز شرکت جهت عارضه یابی یا تحقیق:

3- زمینه هایی که تمایل به همکاری با دانشگاه دارید را ضمن انتخاب موضوع به صورت خلاصه عنوان فرمایید:

                 

4- آیا تمایل به شرکت در فرصت های مطالعاتی دارید؟ (حضور اساتید دانشگاه در صنعت به صورت رایگان و در جهت پیشرفت صنعت):

سایر:
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام