طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

دانشگاه صنعتی شیراز

گزارش افتتاحیه دبیرخانه طرح پل در سازمان صنعت؛ معدن و تجارت استان فارس مورخ ۹۶/۰۳/۰۳

 

پیرو انعقاد تفاهم نامه‌ی فی مابین دانشگاه صنعتی شیراز و سازمان صنعت؛ معدن و تجارت استان فارس و در جهت نیل به اهداف     تفاهم نامه مذکور و اجرای تعهدات؛ همچنین به پیشنهاد جناب آقای دکتر ظهیرامامی؛ مدیر عامل محترم شرکت فراسان؛  دبیرخانه‌ای تحت عنوان دبیرخانه پل در محل سازمان صنعت؛ معدن و تجارت استان فارس افتتاح گردید.

در این جلسه که با حضور رؤسای دانشگاه های صنعتی شیراز؛ فنی و حرفه ای باهنر؛ علمی و کاربردی فارس؛ معاونین دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و صنعتی شیراز؛ رئیس و مدیران سازمان فن و حرفه ای استان؛ و برخی دیگر از مسئولین شهر تشکیل شد ابتدا آقای دکتر ظهیر امامی به بیان اهداف راه اندازی دبیرخانه و نیاز استان به بررسی علمی مشکلات صنایع راکد و یا فعال غیربهره ور پرداختند و اظهار نمودند وظیفه دبیرخانه بررسی مشکلات اینگونه صنایع؛ ارجاع آنها به دانشگاه ها برای طرح راه حل و در نهایت کمک به صنایع و ظرفیت های راکد استان بیان نمودند.

در ادامه آقای مهندس همتی؛ رئیس سازمان صنعت؛ معدن و تجارت استان ضمن استقبال از طرح پیشنهادی؛ آمادگی کامل سازمان را برای همکاری در طرح اعلام و اظهار نمودند نماینه‌ی دبیرخانه می تواند در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شرکت نموده و از مشکلات صنعت اطلاع حاص نماید.

سپس آقای دکتر حق پناهی؛ معاون دانشگاه فنی و حرفه ای کشور نیز ضمن استقبال از طرح پل؛ بخش عمده ای از مشکلات صنعت را ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع انسانی دانست و آمادگی این دانشگاه را برای همکاری در طرح مذکور اعلام نمود.

پس از آن؛ جناب آقای دکتر مقدسی رئیس دانشگاه صنعتی شیراز ضمن معرفی خلاصه ای از توانمندی ها ی دانشگاه؛ افتتاح این دفتر را در راستای اهداف تعیین شده بسیار مؤثر دانسته و اعلام نمودند نماینده‌ی دانشگاه با حضور در دفتر و ارتباط بیشتر با صنایع می تواند مشکلات و نیازهای مطرح شده را بطور مستقیم و سریع به اساتید و دانشجویان ارشد و دکترا منتقل نموده و بازخورد لازم را نیز به اطلاع صنایع برساند.

در ادامه جلسه آقایان دکتر علویان مهر؛ رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای و دکتر روزگار؛ مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز؛ دکتر کوشکی رئیس سازمان فنی و حرفه ای استان و دکتر احمدی؛ رئیس دانشگاه علمی و کاربردی نیز طی سخنانی پیرامون اهداف دبیرخانه؛ پیشنهاد حضور نماینده دبیرخانه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را بسیار مثبت و ارزنده توصیف نمودند. در انتهای جلسه؛ اتاق دبیرخانه که توسط دانشگاه صنعتی شیراز تجهیز گردیده است توسط آقایان مهندس همتی؛ دکتر مقدسی و دکتر ظهیرامامی افتتاح گردید.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام