طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

نشست مشترک دانشگاه شیراز و شرکت صنعتی فراسان

نشست مشترک دانشگاه شیراز و شرکت صنعتی فراسان برگزار شد.

در راستای افزایش ارتباط مؤثر و پیوسته دانشگاه و صنعت، نشست دانشگاه شیراز و شرکت صنعتی فراسان با هدف گسترش همکاری‌های مشترک،  در سالن کنفرانس ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاون پژوهش و فناوری و مدیران پژوهشی دانشگاه شیراز و مدیران شرکت صنعتی فراسان ترتیب یافت، درخصوص ظرفیت‌ها، امکانات و روش‌‌های همکاری مشترک بحث و تبادل‌نظر شد.

انجام طرح‌های تحقیق و توسعه، استفاده از ظرفیت‌های قانونی مالیاتی، راه‌اندازی پژوهشکده مشترک لاستیک، اجرای طرح پل، همکاری در زمینه‌ی طرح مروجان فرهنگ اقتصاد سبز و اجرای بورسیه صنعتی ازجمله مباحثی بود که در این نشست از سوی دو طرف به‌عنوان زمینه و ظرفیت‌های همکاری مشترک مطرح شد.

  • اولین نشست مشترک دانشگاه شیراز و شرکت فراسان طرح پل
  • اولین نشست مشترک دانشگاه شیراز و شرکت فراسان طرح پل
  • اولین نشست مشترک دانشگاه شیراز و شرکت فراسان طرح پل
  • اولین نشست مشترک دانشگاه شیراز و شرکت فراسان طرح پل
  • اولین نشست مشترک دانشگاه شیراز و شرکت فراسان طرح پل
  • اولین نشست مشترک دانشگاه شیراز و شرکت فراسان طرح پل
  • اولین نشست مشترک دانشگاه شیراز و شرکت فراسان طرح پل
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام