طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

واحد خدمات فناوری_تحقیق و توسعه دانشگاه شیراز برگزار میکند: آشنایی با طرح پل

واحد خدمات فناوری_تحقیق و توسعه دانشگاه شیراز برگزار می کند:

♦️ جلسه معرفی طرح پل

🗓️ زمان برگزاری
یکشنبه - ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰

 🎙️ با حضور
جناب آقای سید محمد هادی عمرانیان
مشاور طرح پل

🎯 اهداف طرح
📌 ارتباط پویای صنعت و دانشگاه از طریق توسعه پژوهش های کاربردی
📌 در قالب تعریف رساله های کارشناسی ارشد، دکترا و پست دکترا
📌 در جهت پویاسازی صنایع و تولید بهره ور و فناورانه

🔗 لینک شرکت در جلسه
https://www.skyroom.online/ch/shirazuiec/iec-tech

  • ارتباط پویای صنعت و دانشگاه از طریق توسعه پژوهش های کاربردی طرح پل
بازدید: 415
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام