طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

امضای توافق نامه همکاری های علمی و صنعتی شرکت شرکت شهرک های صنعتی فارس و طرح پل

امضای توافق نامه همکاری های علمی و صنعتی شرکت شرکت شهرک های صنعتی فارس و طرح پل

با هدف تقویت ارتباط علمی و کاربردی بین بخش صنعت و مراکز علمی و آموزشی و پژوهشی توافق نامه همکاری شرکت شهرک های صنعتی فارس و طرح پل امضا شد.

طرح پل  که توسط  دکتر محمدرضا ظهیرامامی طراحی شده است، طرحی است با موضوع تحول صنعت که  از طریق تقویت‌ساز و کارهای ارتباط واقعی بین بخش صنعت بعنوان  موتور محرک توسعه‌ی کشور و دانشگاه به‌عنوان پایگاه دانش و پژوهش و و تربیت‌کننده‌ی نیروی متخصص فعالیت می کند.
در این توافق نامه که به امضای سید مصطفی هاشمی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس و محمد رضا ظهیر امامی طراح طرح پل  رسید بر همکاری مشترک طرفین در زمینه امور  آموزشی،  پژوهشی، تحقیقات کاربردی، اجرایی و مدیریتی، ارتقای بهره وری و رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط استان فارس تاکید شده است.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس در آیین امضای این توافق نامه با قدردانی از ابتکار و تلاش های دکتر ظهیر امامی برای اجرای طرح پل گفت:این طرح که طرحی کاربردی و عملیاتی است می تواند منجر به رفع مشکلات صنعت گردد.
سید مصطفی هاشمی با بیان اینکه تحقق عینی و عملی ارتباط بین صنعت و دانشگاه از اولویت های اصلی این شرکت است گفت: به منظور استفاده بهینه  از توان و ظرفیت بخش صنعت  برای کمک به بخش دانشگاه آمادگی کامل خود را برای همکاری با طرح پل  اعلام می کنیم .
وی با بیان اینکه بستر مناسبی برای تعامل بیشتر بین صنعت و دانشگاه در استان فارس فراهم شده است گفت:مجموعه شهرک های صنعتی استان نیازمند گسترش همکاری ها با دانشگاه ها است تا از این طریق بتوانیم با روش های علمی و پژوهشی به رفع مشکلات صنعت بپردازیم.
وی با بیان اینکه نگاه ما به همکاری با دانشگاه ها تعاملی ، کاربردی و عملیاتی است گفت:برای این موضوع مهم به دنبال کارهای کلیشه ای و شعاری نیستیم و هدف استفاده از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی  برای رفع مشکلات و ارتقای جایگاه صنعت استان است.
طراح طرح پل نیز با اشاره به اهداف این طرح در زمینه تقویت ارتباط بین بخش صنعت و دانشگاه گفت:طرح پل بستری را مهیا می کند تا با تعاملی دو سویه ،بصورت کاربردی و عملیاتی ارتباط بین دانشگاه و صنعت شکل گیرد .
محمد رضا ظهیر امامی افزود: در این طرح سازوکارهایی پیش بینی شده تا دانشگاه ها مشکلات بخش صنعت را شناسایی و آسیب شناسی کرده و  در راستای رفع آنها تلاش کنند.
وی احیای صنایع راکد ،افزایش بهره وری در صنایع،توسعه فناوری در صنعت و کمک به توسعه متوازن صنعت را از مهمترین اهداف این طرح بیان کرد و گفت:فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار،تامین  منابع مالی برای دانشگاه از طریق بخش صنعت و میزان تجربه نگاری و دانش ایجاد شده از شاخص های بارز طرح پل است.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام