طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

وبینارآموزشی:مشوق ها و مزایای مالیاتی ویژه شرکت های تولیدی و صنعتی

وبینارآموزشی:مشوق ها و مزایای مالیاتی ویژه شرکت های تولیدی و صنعتی

محورهای وبینار:

  • قانون جهش تولید دانش بنیان
  • تشریح مواد قانونی مرتبط با شرکت های صنعتی
  • مشوق ها و مزایای رمالیاتی ویژه شرکت های تولیدی و صنعتی دانشگاه شیراز طرح پل
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام