طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

وبینارآموزشی:مشوق ها و مزایای مالیاتی ویژه شرکت های تولیدی و صنعتی

وبینارآموزشی:مشوق ها و مزایای مالیاتی ویژه شرکت های تولیدی و صنعتی

محورهای وبینار:

  • قانون جهش تولید دانش بنیان
  • تشریح مواد قانونی مرتبط با شرکت های صنعتی

دانشگاه شیراز با همکاری بنیاد نوآوری و توسعه فناوری برگزار میکند:

کارگاه آموزشی رایگان با عنوان «:مشوق ها و مزایای مالیاتی ویژه شرکت های تولیدی و صنعتی» (به صورت  مجازی) برگزار می کند

زمان برگزاری: دوشنبه 15 آبان ماه 

ساعت : 09:00 تا 11:00

پیوند شرکت در کارگاه به صورت مجازی B2n.ir/n97297

 

 

  • مشوق ها و مزایای رمالیاتی ویژه شرکت های تولیدی و صنعتی دانشگاه شیراز طرح پل
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام