طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

دوره عارضه یابی سریع و عمیق

قابل توجه صنعتگران ،کارآفرینان ،اساتیدواعضا هیئت علمی دانشگاه ها و مشاورین کسب و کار بنیاد بهره وری گامبا با حمایت شهرکهای صنعتی فارس برگزار میکند

  • بنیاد بهره وری گامبا با حمایت شهرکهای صنعتی فارس برگزار میکند
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام