طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

بیست و سومین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

  • بیست و سومین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام