طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

بیست و دومین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت

  • بیست و دومین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام