طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

کتاب فرصت مطالعاتی اعضا هیئت علمی در جامعه

طرح  فرصت مطالعاتی در جامعه فرصت خوبی برای صنایع ایجاد کرده که
بتوانند از اعضای هیات علمی برای آسیب شناسی مشکلات و مسایل خود و همچنین تدوین راهکارها
و راهحلها بهره ببرند. البته این طرح محدود به صنایع نیست و کلیه دستگاههای اجرایی فرهنگی و
اقتصادی کشور میتوانند از همکاری اعضای هیات علمی مرتبط با حوزه خود بهره ببرند.امید است
این طرح در کنار طرحهای دیگر بتواند اثربخشی دانشگاهها و مراکز علمی در بهبود شرایط کشور به
دنبال داشته باشد.

فرصت مطالعاتی اعضا هیئت علمی در جامعه              لینک دانلود کتاب

  • کتاب فرصت مطالعاتی اعضا هیئت علمی در جامعه
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام