طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

بازدید طرح پل و دانشگاه صنعتی شیراز از شرکت کارت اعتباری فارس

بازدید تخصصی اعضا هییت علمی دانشگاه صنعتی شیراز به دعوت دفتر طرح پل از شرکت (شرکت فنی مهندسی کارت اعتبار فارس)

این بازدید بنا بر درخواست شرکت کارت اعتباری فارس از دفتر طرح پل در  تاریخ سوم خرداد 1401 صورت پذیرفت .

اعضا شرکت کننده در بازدید :

🔵سرکار خانم تابعی مسوول اداره آموزش و پژوهش سازمان صمت

🔵نماینده طرح پل آقای مهندس عمرانیان

🔵نماینده  دانشگاه صنعتی شیراز در طرح پل آقای مهندس کاظمی

🔵جمعی از اساتید هییت علمی آن دانشگاه 

هدف از  بازدید:

مشاهده  توانمندی های آن  شرکت و بررسی تخصصی توانمندی ها با هدف بهره برداری مشترک بین صنعت و دانشگاه  عارضه یابی این مجموعه  که نتایج حاصل آن میتواند در افزایش بهره وری آن صنعت و افزایش تعاملات علمی تحقیقاتی فی مابین دانشگاه صنعتی شیراز و شرکت مذکور مفید باشد.

  • بازدید طرح پل و دانشگاه صنعتی شیراز از شرکت کارت اعتباری فارس
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام