طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

مصاحبه با آقای دکتر علویان مهر ریاست محترم دانشگاه صنعتی شیراز با موضوع طرح پل

 

 
 
  • مصاحبه آقای دکتر علویان مهر(اهمیت طرح پل در ازتباط صنعت و دانشگاه)
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام