طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد)

با هدف ساماندهی فعالیت های مربوط به ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت و تجمیع این فعالیت ها در یک سامانه جامع به وجود آمده است.

از قابلیت های این سامانه می توان به پایش فعالیت ها و عملکرد های مختلف توسط دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، امکان دریافت گزارش های مختلف و متنوع از فعالیت های ارتباط با جامعه و صنعت و تسهیل در فرآیند ارسال گزارش های عملکرد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد.

لازم به ذکر است فرآیند تایید پژوهشی بودن قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور جهت اخذ مفاصاحساب از طریق سامانه ساجد امکان پذیر خواهد بود.

بخش های مختلف این سامانه عبارتند از:


۱. اطلاعات و پایش قراردادهای ارتباط با صنعت


۲. مهارت افزایی


۳. رصد اشتغال دانش آموختگان


۴. کارآموزی


۵. هدایت شغلی و کاریابی تخصصی


۶. نیازها و اولویت های پژوهشی صنعتی و کاربردی


۷. امریه های ارتباط با جامعه و صنعت


۸. فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی در جامعه و صنعت


۹. کتاب ها و گزارش ها

بازدید: 355
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام