طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

سمینارآموزشی کاربرد نانو کامپوزیت ها و پوشش های پلیمری در صنعت

دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شیراز با همکاری شرکت فراتک نوین پارسه برگزار میکند

سمینارآموزشی

کاربرد نانو کامپوزیت ها و پوشش های پلیمری در صنعت

  • کاربرد نانو کامپوزیت ها و پوشش آن در صنعت
فایلعنوان
کاربرد نانو کامپوزیت ها و پوشش آن در صنعتکاربرد نانو کامپوزیت ها و پوشش آن در صنعت
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام