طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

اعلام فراخوان بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی

  • اعلام فراخوان بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام