طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

فراخوان اولین جشنواره نوآوران و فناوران خوارزمی

  • فراخوان اولین جشنواره نوآوران و فناوران خوارزمی
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام