طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

همایش راه و ساختمان با موضوع: مخاطرات لرزه ای و‌لرزه خیزی در زاگراس


 ✅ عنوان سخنرانی:
 مخاطرات لرزه ای و‌لرزه خیزی  در زاگراس: آیا سناریو های جدیدی باید مطالعه گردد


✅ *Title:
Earthquake Hazard and Seismicity in Zagros, Iran:  Should New Scenarios be Studied?

✅ سخنران:
  دکتر مهدی زارع
استاد پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی
عضو وابسته فرهنگستان علوم ایران

✅ زمان:
روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه   ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰تا ۱۲:۳۰ به   وقت ایران

✅ مکان: تالار مجازی Adobe Connect به آدرس:

https://vroom.shirazu.ac.ir/eng1-9

  • مخاطرات لرزه ای و‌لرزه خیزی  در زاگراس: آیا سناریو های جدیدی باید مطالعه گردد
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام