طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

گفتگو در کلاب هاوس(مدیریت نوآوری در کسب و کارهای خانوادگی)

گفتگو در کلاب هاوس(مدیریت نوآوری در کسب و کارهای خانوادگی)

شبکه کسب و کارهای خانوادگی ایران با همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار می کند:

  • گفتگو در کلاب هاوس(مدیریت نوآوری در کسب و کارهای خانوادگی)
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام