طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

اولویت های سال 1401 شرکت مدیریت منابع آب کشور و شرکت های زیرمجموعه

ردیف

عنوان محور

عنوان زیر محور

عنوان شرکت

عنوان پروژه

نوع پروژه

1 محور2.منابع آب 3- منابع آب غيرمتعارف شركت آب منطقه‌اي اردبيل بررسي و ارايه راهكار دانش بنيان مبتني بر فناوري داخلي براي متعادل سازي شوري زهاب كشاورزي بازچرخاني شده در منطقه مغان تقاضا محور
2 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي اردبيل بررسی امکانسنجی نصب پنل های خورشیدی روی کانال اصلی شبکه خداآفرین جهت جلوگیری از تبخیر آب کانال و تولید برق ایستگاه شبکه تقاضا محور
3 محور4. مدیریت ریسک و بحران  4- پدافند غیر عامل شركت آب منطقه‌اي اردبيل تدوین برنامه اضطراری بهره برداری از سد یامچی برای مدیریت بارآلودگی ناگهانی تقاضا محور
4 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي اردبيل بررسی تطبیقی تجارب جهانی در تخصیص منابع آب در سطح حوضه آبریز بین ذینفعان مختلف  تقاضا محور
5 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي اردبيل بررسی چالش های حکمرانی آب (درون و برون سازمانی) و تدوین برنامه راهبردی حکمرانی پایدار آب استان اردبیل تقاضا محور
6 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي اردبيل بررسی و تدوین نقشه راه آب استان اردبیل همسو با نقشه راه آب کشور تقاضا محور
7 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي اردبيل ارزیابی و پهنه بندی کیفی و تعیین آسیب پذیری منابع آبهای سطحی (پایلوت: رودخانه های استان اردبیل) تقاضا محور
8 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي اردبيل بررسی میزان آلاینده های میکروپلاستیک در منابع آب سحی اردبیل تقاضا محور
9 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آب شركت آب منطقه‌اي اصفهان بررسی و مطالعه مشکلات و موانع قانون تثبیت آب بهاء زراعی و دستورالعمل محاسبه آب بهای زراعی وتدوین مدل مناسب جهت محاسبه آب بهای کشاورزی فرصت مطالعاتی
10 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي اصفهان  تدوین مدل بهره برداری برای سدهای گلپایگان، حنا، کمانه، آغچه و قره آقاچ استان اصفهان فرصت مطالعاتی
11 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي اصفهان تهیه مدل کیفی آب های سطحی و زیر زمینی (منابع آب) حوضه زاینده رود فرصت مطالعاتی
12 محور7.محیط زیست 4- توسعه زيرساخت ها و ظرفيت هاي مديريت اکولوژيکي منابع آب شركت آب منطقه‌اي اصفهان به کار گیری مکانیسم های جدید تصفیه آب با رویکرد کاربرد موارد شیمیائی با عملکرد چند منظوره به منظور کاهش اثرات جانبی مواد شیمیائی موجود و صرفه جوئی اقتصادی پایان نامه دانشجویی
13 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي اصفهان تعیین بیلان منابع آبی کارست در استان با استفاده از روشهای نوین سرباز نخبه
14 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 1-سازگاري با کم آبي شركت آب منطقه‌اي اصفهان     بررسی ظرفیت توسعه گلخانه ها در شهرستان تیران و کرون به لحاظ کیفی پایان نامه دانشجویی
15 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آب شركت آب منطقه‌اي اصفهان بررسي خلاء هاي قانوني موجود در قانون لايحه تملك اراضي و ارائه راهكار در حل مناقشات ناشي از آن  سرباز نخبه
16 محور7.محیط زیست 3- ارزیابی زیست محیطی طرح هاي آبي شركت آب منطقه‌اي اصفهان بررسي آثار زيست محيطي اجراي طرح هاي عمراني بر اكوسيستم مناطق بكر و دست نخورده پایان نامه دانشجویی
17 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آب شركت آب منطقه‌اي اصفهان بررسي حقوقي ايمن سازي رودخانه ها و سدها و كانال ها و پيامدهاي ناشي از آن پایان نامه دانشجویی
18 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آب شركت آب منطقه‌اي اصفهان روش ها و راهكارهاي حقوقي كنترل سيلاب  فرصت مطالعاتی
19 محور4. مدیریت ریسک و بحران  2- خشکسالی شركت آب منطقه‌اي اصفهان تهیه نقشه پهنه بندی تنش آب شرب و کشاورزی در سطح استان اصفهان تقاضا محور
20 محور9.سد و شبکه 5- نیروگاه‌های برق‌آبي شركت آب منطقه‌اي اصفهان مطالعات بروزرسانی منابع آب  سدهای در دست بهره برداری و اجرا در سطح استان با هدف بازنگری و اصلاح  تخصیص منابع آب سدها  فرصت مطالعاتی
21 محور9.سد و شبکه 6- مديريت اجرايی شركت آب منطقه‌اي اصفهان تحلیل جایگاه استخرهای ذخیره آب کشاورزی در هدر رفت منابع آب و نقش آن در عدم تامین تخصیص های منابع آب فرصت مطالعاتی
22 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 5- آموزش و ارتقاء آگاهي هاي عمومي شركت آب منطقه‌اي اصفهان ارزیابی اثرات تصمیمات مدیریتی در عبور از تنش آبی سالهای 86تا96  و ارائه الگوی مدیریتی بهینه سرباز نخبه
23 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي اصفهان تدوین پیشنهاد سند آمایش آب محور توسعه شهرستانهای شرق اصفهان تقاضا محور
24 محور7.محیط زیست 1-سازگاري با کم آبي شركت آب منطقه‌اي اصفهان پتانسیل گیاه پالایی ذرت تحت تاثیر بیوچار و سطوح مختلف کم آبیاری با پساب صنعتی پایان نامه دانشجویی
25 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 4- مديريت تقاضاي آب شركت آب منطقه‌اي اصفهان صحت سنجی مدل آب زیر زمینی تهیه شده در نرم افزار FE FlOW  حوضه آبخور زاینده رود تقاضا محور
26 محور2.منابع آب 5- مديريت پژوهش و فناوري در بخش آب شركت آب منطقه‌اي اصفهان ایجاد سامانه پیش بینی بارش نقطه ای و منطقه ای در سطح حوضه عملکرد آب منطقه ای اصفهان به صورت دقیق و منطقه ای  تقاضا محور
27 محور8.رودخانه و سواحل 6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتي شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي اندازه گیری تاثیرات آب وهوایی سامانه های لیزری پرتوان بارشی تقاضا محور
28 محور8.رودخانه و سواحل 3- مديريت رودخانه ها و سواحل شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی تاثیر فاکتور زمان در مجوزهای برداشت شن و ماسه رودخانه ای پایان نامه دانشجویی
29 محور8.رودخانه و سواحل 2- رفتارسنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوب شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بومی سازی روابط تجربی فرسایش و رسوب برای رودخانه های استان پایان نامه دانشجویی
30 محور8.رودخانه و سواحل 6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتي شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی پتانسیل سیل خیزی رودخانه ها از روی ذوب پوشش برف فرصت مطالعاتی
31 محور8.رودخانه و سواحل 6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتي شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي پیش بینی و برآورد دبی رودخانه ارس با استفاده از برآورد آب معادل ناشی از ذوب برف حوضه آبریز فرصت مطالعاتی
32 محور8.رودخانه و سواحل 6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتي شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي برآورد دبی رودخانه ها با استفاده از روشهای نوین هوش مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک پایان نامه دانشجویی
33 محور8.رودخانه و سواحل 6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتي شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي تهیه نقشه های حدود ضریب زبری رودخانه های استان با استفاده از آمارهای واقعی دبی رودخانه ها فرصت مطالعاتی
34 محور9.سد و شبکه 6- مديريت اجرايی شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي ارائه الگوی مناسب مدیریت ریسک پروژه در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی پایان نامه دانشجویی
35 محور7.محیط زیست 2- بهداشت محيط، ايمني، امنيت و محيط زيست (HSSE) شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي  بررسی موانع پیش روی پیاده سازی الزامات HSSE (بهداشت،ایمنی، امنیت و زیست محیطی) در طرح های عمرانی و بررسی میدانی اثرات آن سرباز نخبه
36 محور3.اقتصاد آب 2- خصوصي سازي در بخش آب شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي تهیه مدل مشارکتی P.P.P  (مشارکت عمومی-خصوصی) برای طرحهای نیمه تمام بخش آب به صورت موردی در محدوده استان آذربایجان شرقی فرصت مطالعاتی
37 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی موردی امکان مشارکت کشاورزان شبکه خداآفرین، در بهره برداری از اراضی پایاب  پایان نامه دانشجویی
38 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی موردی تغییر الگوی کشت نسبت به کیفیت آب در محدوده شبکه های آبیاری و زهکشی استان پایان نامه دانشجویی
39 محور4. مدیریت ریسک و بحران  4- پدافند غیر عامل شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي مدیریت امنیت آبهای مرزی و مشترک استان از دیدگاه پدافندغیرعامل تقاضا محور
40 محور4. مدیریت ریسک و بحران  3- سیلاب شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي ارزیابی و استخراج ضریب تاب آوری رودخانه های استان  پایان نامه دانشجویی
41 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی راه کارهای جلب مشارکت همه جانبه کشاورزان در طرح  های توسعه منابع آب سرباز نخبه
42 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آب شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی راه کارهای استقرار دستور العمل مدیریت مشارکت منابع آب فرصت مطالعاتی
43 محور2.منابع آب 5- تامين آب شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي انجام بررسی های تطبیقی روشهای پایش مستقیم (پیمایش زمینی) و غیر مستقیم (سنجش از دور) در زمینه مصارف آب تقاضا محور
44 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی تغییرات مصرف و تقاضای آب و افزایش یاکاهش تولید آب به ازای تغییر یک درجه سانتیگراد دما در حوضه اهرچای فرصت مطالعاتی
45 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي تعیین میزان حجم جریانهای پایه و جریانهای سیلابی در رودخانه های منتخب استان و تعیین روند تغییرات آن در سالهای اخیر سرباز نخبه
46 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي  بررسی هیدروژئوشیمیایی و تهیه مدل کمی دشت های چند سفره ای پایان نامه دانشجویی
47 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي مدلسازی ذوب برف در حوضه آبریز صوفی چای پایان نامه دانشجویی
48 محور9.سد و شبکه 7- زمين‌شناسي، ژئوتكنيك و لرزه‌خيزي شرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقی روشهای نوین پایش و بهسازی در تاسیسات آبی (مصالح نوین، نشت، فرار آب ، عملکرد سیستم آببند، مکانیزمهای شکست) تقاضا محور
49 محور9.سد و شبکه 1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبي شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي روشها و فناوریهای نوین بهره برداری و مدیریت مخزن سدها (کنترل سیلاب و رسوب و برنامه ریزی بهینه بهره برداری از منابع آب سدها) تقاضا محور
50 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي تهیه، تولید و راست آزمایی کیتهای آزمایشگاهی داخلی برای آنالیز ازت و فسفر کل و TOC و مقایسه کارکرد با نمونه های بین المللی استاندارد پایان نامه دانشجویی
51 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی حریم کیفی نقطه ای و ناحیه ای منابع آب زیر زمینی و تهیه نقشه های مربوطه براساس شاخص DRASTIC به تفکیک دشت به دشت  پایان نامه دانشجویی
52 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی تاثیر ساختارهای زمین شناسی برروی کیفیت منابع آب زیر زمینی و سطحی بخصوص پارامترهای آلودگی بالاخص از حیث فلزات سنگین  پایان نامه دانشجویی
53 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی اثر کاربری اراضی برروی کیفیت منابع آب زیر زمینی بر اساس شاخص های کیفیت آب پایان نامه دانشجویی
54 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی توان خودپالایی در رودخانه های شاخص استان در بازه های مشخص(بازه برداشت آب) پایان نامه دانشجویی
55 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 1- ديپلماسي آب شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی مباحث کیفی- زیست محیطی جهت مدیریت منابع آب در منابع آب مرزی بر اساس حقوق بین الملل پایان نامه دانشجویی
56 محور4. مدیریت ریسک و بحران  4- پدافند غیر عامل شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی افزایش تاب آوری سیستم های تامین ، آبرسانی و بهره برداری از منابع و تاسیسات آبی استان با رویکرد پدافند غیرعامل تقاضا محور
57 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 7- مدیریت نهادی و سازمانی شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي تدوین نظامنامه مدیریت دارایی های فیزیکی و مالکیت فکری در حوزه شرکتهای زیرمجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران تقاضا محور
58 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي برآورد رواناب حوضه آبریز رودخانه ارس با استفاده از داده های ماهواره ای و مدلسازی هیدرولوژی بزرگ مقیاس پایان نامه دانشجویی
59 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي بررسی خود پالایی کیفی رودخانه در اثر ورود پساب کارخانجات و پرورش ماهی ها  پایان نامه دانشجویی
60 محور9.سد و شبکه 1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبي شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي ارزیابی آزمایشگاهی و عددی دوغاب دو جزئی تزریقی ، بتن فوق توانمند و بتن خود تراکم - مطالعه - موردی سرریز علاج بخشی سد شهید کاظمی بوکان پایان نامه دانشجویی
61 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي ارزیابی اثر افزایش اراضی دیم بر میزان رواناب حوضه های آبریز غرب دریاچه ارومیه در محل ورودی به دشت ها (مطالعه موردی ) پایان نامه دانشجویی
62 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي ارزیابی عملکرد سامانه های زهکش های زیرزمینی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود میاندوآب پایان نامه دانشجویی
63 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي بررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی با افت سطح آبخوان توسط مدل های کامپیوتری و ارائه راه حل های بهبود کیفیت (مطالعه موردی : آبخوان کهریز) پایان نامه دانشجویی
64 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي روش شناسی مدل های نقطه ای تعیین حریم کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی : چشمه های تامین کننده آب استان آذربایجان غربی) تقاضا محور
65 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آب شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي بررسی حقوقی حفاظت کیفی از منابع آب و ارائه راهکارهای عملی پایان نامه دانشجویی
66 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آب شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي بررسی و شناخت خلاء های قانونی موجود در خصوص مالکیت حدود قانونی انواع مجاری آبی، وظایف و اختبارات دولت در این راستا پایان نامه دانشجویی
67 محور4. مدیریت ریسک و بحران  3- سیلاب شركت آب منطقه‌اي البرز تحلیل آسیب‌پذیری کشاورزان در برابر بحران سیلاب و ارتباط آن با اقدامات تاب‌آورانه برای مدیریت این بحران در استان البرز پایان نامه دانشجویی
68 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي البرز ریزمقیاس نمایی تغییرات ذخیره آبهای زیرزمینی حاصل از GRACE با استفاده از مدل های هوش مصنوعی جهت مدیریت خشکسالی هیدروژئولوژیکی (مطالعه موردی دشت هشتگرد) پایان نامه دانشجویی
69 محور9.سد و شبکه 1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبي شركت آب منطقه‌اي البرز اصلاح سازه های شبکه آبیاری کردان بمنظور بهره برداری در شرایط کم ابی تقاضا محور
70 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي البرز منشایابی فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی استان با استفاده از روش های ریاضی و آماری پایان نامه دانشجویی
71 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي البرز تدوین و راستی آزمایی سناریوهای بهبود وضعیت کیفیت منابع آب زیرزمینی استان البرز تقاضا محور
72 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي شركت آب منطقه‌اي البرز شناسایی و تدقیق نواحی حقابه بری از اراضی دشت تهران- کرج جهت تعیین تکلیف حقوقی  تقاضا محور
73 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي ايلام  اثر  احداث شبکه های آبیاری و زهکشی بر وضعیت آبخوان های زیرین  با استفاده از مدل های ریاضی (مطالعه موردی : سد میمه)  تقاضا محور
74 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي ايلام اثرات توسعه کشاورزی و استفاده از سموم و کودهای شیمیایی بر آلودگی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهران و موسیان) تقاضا محور
75 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي ايلام ارزیابی وضعیت جریانهای پایه در رودخانه های استان ایلام و بررسی روند آنها در سالهای اخیر تقاضا محور
76 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 6- مديريت دانش و فناوري اطلاعات شركت آب منطقه‌اي ايلام تدوین سند جامع اخلاق سازمانی شرکت های آب منطقه ای تقاضا محور
77 محور3.اقتصاد آب 4- ابزارهای اقتصادی در بخش آب شركت آب منطقه‌اي بوشهر تعیین ظرفیت های گردشگری آب در استان بوشهر تقاضا محور
78 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي بوشهر پژوهش و بررسی منابع آلاینده احتمالی در بالادست سدهای استان  پایان نامه دانشجویی
79 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي بوشهر ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکل شورابه آب شیرین کن های کوچک مقیاس پایان نامه دانشجویی
80 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 1-سازگاري با کم آبي شركت آب منطقه‌اي بوشهر بررسی پیش بینی آتی آب تجدید پذیر حوضه حله و شاخص وابستگی آب خارجی استان بوشهر تقاضا محور
81 محور8.رودخانه و سواحل 1- حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل شركت آب منطقه‌اي بوشهر بررسی چالش ها و مشکلات موجود در مسائل حقوق بخش مهندسی رودخانه و سواحل استان بوشهر تقاضا محور
82 محور2.منابع آب 4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني شركت آب منطقه‌اي بوشهر بررسی وضعیت فرونشست در محدوده های مطالعاتی استان تقاضا محور
83 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب شركت آب منطقه‌اي بوشهر تحقیق و ساخت قطعات الکترونیکی دستگاههای پاش کیفی منابع آب پایان نامه دانشجویی
84 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي بوشهر تعیین تاثیر خشکسالی و تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی تقاضا محور
85 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي بوشهر تدقیق آب قابل برنامه ریزی محدوده های مطالعاتی استان و راهکارهای بهبود وضعیت موجود تقاضا محور
86 محور2.منابع آب 3- منابع آب غيرمتعارف شركت آب منطقه‌اي تهران آسیب شناسی جایگزین نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی شبکه های آبیاری سنتی با پساب  تصفیه شده شهری و ارائه راهکارهای کاربردی (دریکی از محدوده های پایلوت استان تهران) تقاضا محور
87 محور9.سد و شبکه 8- شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و نظام‌هاي بهره‌برداري شركت آب منطقه‌اي تهران ارزیابی طرح کانال انتقال آب سیمین دشت و مقایسه با اهداف اولیه احداث کانال پس از 15 سال بهره برداری  تقاضا محور
88 محور9.سد و شبکه 2- طراحی و ساخت سازه‌های آبی شركت آب منطقه‌اي تهران ارزیابی احداث تونل در شرایط فشار آب زیاد در محیط های خرد شده و ارائه راهکارهای عملیاتی تقاضا محور
89 محور9.سد و شبکه 2- طراحی و ساخت سازه‌های آبی شركت آب منطقه‌اي تهران چالش ‏ها و راهکارهای عملیاتی جهت احداث تونل‏ های بزرگ مقیاس در محیط‏ های متراکم دارای چاه و چشمه و قنات روستایی تقاضا محور
90 محور3.اقتصاد آب 3- ارزیابی اقتصادی در بخش آب شركت آب منطقه‌اي تهران بررسی بازارهای متقاضی آب و پساب و نحوه واگذاری آب در مدت زمان معین
 ( محل واگذاری، مقدار واگذاری با قیمت رقابتی) 
تقاضا محور
91 محور3.اقتصاد آب 3- ارزیابی اقتصادی در بخش آب شركت آب منطقه‌اي تهران تدوین استاندارد ارزش آب واگذاری به بخش صنعت، براساس ارزش افزوده تولیدی تقاضا محور
92 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياري آینده‌پژوهی منابع و مصارف آب در حوضه های آبریز استان چهارمحال و بختیاری پایان نامه دانشجویی
93 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياري ارزیابی و صحت سنجی ضرایب هیدرودینامیک موجود آبخوان های استان در محدوده دشتهای ممنوعه بحرانی با استفاده از پتانسل‌های موجود دشت‌ها پایان نامه دانشجویی
94 محور3.اقتصاد آب 4- ابزارهای اقتصادی در بخش آب شركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياري ارزیابی و پتانسیل‌یابی منابع جدید در حوزه درآمدهای عملیاتی (آب سطحی و آب زیر زمینی) پایان نامه دانشجویی
95 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياري       بررسی میزان تاثیر ورود پساب پتروشیمی واقع در منطقه فلارد به حوضه آبریز کارون تقاضا محور
96 محور8.رودخانه و سواحل 1- حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل شركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياري پهنه‌بندی خطر سیلاب در رودخانه های اصلی استان با استفاده از داده های بازتحلیل ماهواره‌ای تقاضا محور
97 محور4. مدیریت ریسک و بحران  2- خشکسالی شركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياري تعيين ميزان فرونشست دشت‌ها  پایان نامه دانشجویی
98 محور2.منابع آب 5- تامين آب شركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياري بررسي روشهاي تامين آب کشاورزی در استان با در نظر گرفتن مزايا و معايب هر روش تقاضا محور
99 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياري بررسی منابع و مصارف در حوضه آبریز زاینده رود از مبدا تا مقصد و راهکارهای عبور از بحران کم آبی در این حوضه تقاضا محور
100 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 5- مديريت پژوهش و فناوري در بخش آب شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی تدوین برنامه سه ساله تحقیقاتی شرکت  تقاضا محور
101 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی مدل سازی ضرایب تعدیل برداشت از منابع آب زیرزمینی با رویکرد منطقه ای پایان نامه دانشجویی
102 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی بررسی اثرات پساب تصفیه خانه فاضلاب برمنابع آب زیرزمینی و تعیین الگوی کشت برای کشاورزی ،  فضای سبز شهری وگلخانه ای وکاربرد آن در صنایع  تقاضا محور
103 محور7.محیط زیست 2- بهداشت محيط، ايمني، امنيت و محيط زيست (HSSE) شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی تدوین مدل بهینه مدیریت پساب تصفیه خانه آب بیرجند  پایان نامه دانشجویی
104 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 2-آمایش سرزمین و طرح های جامع شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی تدوین مدل توسعه آب محور شرق کشوربرمبنای فرصت ها وچالشها تقاضا محور
105 محور4. مدیریت ریسک و بحران  1- تغییر اقلیم شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی برنامه ریزی حوضه آبریز مقاوم به تغییرات اقلیمی وشرایط اجتماعی -اقتصادی  پایان نامه دانشجویی
106 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی برآورد تبخیر وتعرق واقعی با استفاده از داده های سنجش از راه دور وایستگاه های زمینی جهت تدقیق بیلان آب در آبخوان  پایان نامه دانشجویی
107 محور4. مدیریت ریسک و بحران  1- تغییر اقلیم شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی بررسی پیامدهای تغییر اقلیم برمنابع آب پایان نامه دانشجویی
108 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی تعیین سن آب زیرزمینی در آبخوان بیرجند برای محاسبه میزان تغذیه وارزیابی   تقاضا محور
109 محور3.اقتصاد آب 6- آب مجازي شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی آمایش سرزمین مبتنی بر آب مجازی در شرایط تغییراقلیم پایان نامه دانشجویی
110 محور2.منابع آب 4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی بررسی تاثیر اجرای طرح جمع آوری فاضلاب وطرح اجرای آبیاری نوین بربیلان آب زیرزمینی تقاضا محور
111 محور2.منابع آب 4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی ارزیابی آب قابل برنامه ریزی در دشت های استان پایان نامه دانشجویی
112 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 2-آمایش سرزمین و طرح های جامع شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی وقایع حدی هیدروکلیماتیک واثر آنها برتغییرات کیفی وکمی کفه های نمکی در سطح استان  پایان نامه دانشجویی
113 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار ایزوتوپی از آب باران تقاضا محور
114 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار عمقی از چاه های مشاهده ای و اکتشافی تقاضا محور
115 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 5- مديريت پژوهش و فناوري در بخش آب شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي تدوین دستورالعمل جامع نحوی کسب جوایز ملی و بین المللی صنعت آب تقاضا محور
116 محور7.محیط زیست 3- ارزیابی زیست محیطی طرح هاي آبي شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي توسعه مدل ریاضی کیفیت آب آبخوان سرخس تقاضا محور
117 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي برآورد حجم ذخیره استاتیک و دینامیک چشمه های کارستی استان با استفاده از مطالعات کمی و کیفی (شیمیایی و ایزوتوپی) تقاضا محور
118 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي مطالعه و بررسی تاثير فعاليت معادن كوهي و پلاسري در سنگان خواف بر ميزان تغذيه سفره هاي آب زير زميني تقاضا محور
119 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي تاریخ خشک‌سالی در خراسان رضوی (عوامل، پیامدها و راهکارهای مقابله) تقاضا محور
120 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي طراحی شبکه پایش زمانی و مکانی ایزوتوپ ها برای آب های سطحی و زیرزمینی فرصت مطالعاتی
121 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 1- ديپلماسي آب شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي ارائه چارچوب گفتمان مشترک میان کشورهای همسایه در راستای سیاست گذاری منابع آبی مشترک (مطالعه موردی  استان خراسان رضوی) فرصت مطالعاتی
122 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 3- مديريت و منابع انساني شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي بومی سازی مدل چهار عاملي 4P (پرداختهاي شغل محور - شخص محور - عملكرد محور و پرداخت يكسان بر مبناي مدل SMHN) در شرکت فرصت مطالعاتی
123 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي  بررسي و مطالعه  اثرات خشك شدن وكاهش تعداد چاه هاي مشاهده اي دشت ها برصحت سنجي و نتايج بدست آمده در افت سطح آب هاي زيرزميني دشت ها پایان نامه دانشجویی
124 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي مطالعه و بررسي تاثير مجوز هاي پمپاژ ثانويه صادر شده براي منابع آب زيرزميني، بر بهره برداري غيرمجاز از آب هاي زيرزميني وتاثير آن برافزايش مصارف برق در استان پایان نامه دانشجویی
125 محور3.اقتصاد آب 1- اقتصاد و بهره وري آب شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي  تدوین سند تامین پایدار آب و انرژی استان خراسان رضوی سرباز نخبه
126 محور4. مدیریت ریسک و بحران  4- پدافند غیر عامل شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي تهیه دستورالعمل اقدامات اضطراری (EAP) برای سد های درونگر، ارداک و سنگرد سرباز نخبه
127 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 4- استحصال و توليد آب شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي بررسی روش‌های تولید آب شیرین از رطوبت هوا (AWG)، ارائه و ساخت مدلی بهینه از دیدگاه انرژی، اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی سرباز نخبه
128 محور4. مدیریت ریسک و بحران  3- سیلاب شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي بررسی میزان آب های سطحی خروجی از مرزهای استان با در نظر گرفتن پروتکل های بین المللی سرباز نخبه
129 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي بررسی و ارزیابی اثرات اجتماعی، حقوقی و هیدرولوژیکی احداث بندهای خاکی در دشت های تربت جام، تایباد و باخرز و ارائه راهکارهای پیشنهادی سرباز نخبه
130 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي بررسی و مطالعه رویکردهای قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند آب و برق و ارائه راهکارهای بهبود دهنده سرباز نخبه
131 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي بررسی و مطالعه ارائه روش های مختلف کالیبراسیون برای کنتورهای هوشمند به صورت دستی (مطالعه استان خراسان رضوی) سرباز نخبه
132 محور3.اقتصاد آب 3- ارزیابی اقتصادی در بخش آب شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي بررسی تاثیر ایجاد بازارهای محلی ّآب در تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی دشت مشهد ـ چناران سرباز نخبه
133 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي بررسی تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان بر اساس تغییرات سطح آب زیرزمینی سرباز نخبه
134 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي بررسی دقت و صحت ادوات الکترونیکی ایستگاه های آب و هواشناسی و ادوات الکترونیکی درون چاهی سرباز نخبه
135 محور3.اقتصاد آب 1- اقتصاد و بهره وري آب شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي بررسی مدل های سرمایه گذاری برای ساخت اماکن ورزشی در شرکت های تابعه وزارت نیرو (مطالعه موردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی) و ارائه راهکارهای لازم سرباز نخبه
136 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي بررسی میزان اثرگذاری فعالیت‌های تعادل‌بخشی به آب زیرزمینی در استان خراسان رضوی  سرباز نخبه
137 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي بررسی ساختار و روش شناسی پیاده سازی الگوی مدیریت مشارکتی منابع آب در استان خراسان رضوی سرباز نخبه
138 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي مطالعه و بررسی به منظور ارائه برنامه مدیریت پایدار منابع آب دشت مشهد سرباز نخبه
139 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي ارزیابی روش های اعتماد سازی در اقشار مختلف جامعه و تلاش در جهت جذب طرح های مردمی مشارکت محور  فرصت مطالعاتی
140 محور8.رودخانه و سواحل 3- مديريت رودخانه ها و سواحل شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي تحلیل و بررسی راهکارهای استفاده بهینه از منابع آب ومدیریت یکپارچه منابع آبی پایان نامه دانشجویی
141 محور8.رودخانه و سواحل 6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتي شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي پایان نامه دانشجویی
142 محور8.رودخانه و سواحل 4- احیا و ساماندهی رودخانه‌ها شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي تحلیل و بررسی روش های نوین ساماندهی رودخانه ها و سواحل و کاربری های مجاز آن پایان نامه دانشجویی
143 محور9.سد و شبکه  ابزار دقیق شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي تحلیل و ارزیابی روش های عیب یابی، تعمیر و بروز رسانی ابزار دقیق سدها تقاضا محور
144 محور4. مدیریت ریسک و بحران  3- سیلاب شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي بررسی مدیریت هوشمند سیلاب پایان نامه دانشجویی
145 محور2.منابع آب 3- منابع آب غيرمتعارف شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي امكان سنجي بهره برداري از آبهاي غيرمتعارف در محدوده هاي مطالعاتي خراسان شمالي و محاسبه قيمت تمام شده آب با قيمت تمام شده ساير منابع تقاضا محور
146 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 3- بازچرخاني و تصفيه آب شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي توسعه روشهاي نوين تصفيه فيزيكي آب و كاهش كدورت از طريق جاذب ها و فيلتراسيون تقاضا محور
147 محور8.رودخانه و سواحل 2- رفتارسنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوب شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي بررسي و ارائه رويكردهاي نوين در مديريت فرسايش و رسوب در حوضه هاي آبريز تقاضا محور
148 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي زنجان ارزیابی وارائه روش های نوین تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان های استان پایان نامه دانشجویی
149 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي زنجان بررسی تاثیر حوضچه‌های پرورش ماهی بر کیفیت آب رودخانه های استان و بررسی توان خودپالایی آن‌ها پایان نامه دانشجویی
150 محور7.محیط زیست 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي زنجان بررسی کیفیت آب در مخزن سد گلابر در شرایط خشکسالی با تاکید بر تاثیر آبزی پروری در مخزن این سد تقاضا محور
151 محور4. مدیریت ریسک و بحران  2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي زنجان بررسی خطر پذیری سیلاب‌های مراکز جمعیتی (شهری روستایی) تقاضا محور
152 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي زنجان بررسی هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز سطح استان و مدل سازی نرم افزاری تقاضا محور
153 محور مديريت و برنامه ريزي برنامه ريزي منابع آب شرکت آب منطقه ای سمنان ارزیابی اثرات احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی در برداشت غیر مجاز چاه ها دانشجویی/فرصت مطالعاتی
154 محور مديريت و برنامه ريزي برنامه ريزي منابع آب شرکت آب منطقه ای سمنان ارزیابی اثرات ناشی از حذف حق النظاره های چاههای آب با مصرف کشاورزی بر مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: استان سمنان) تقاضا محور
155 محور منابع آب منابع آب غيرمتعارف شرکت آب منطقه ای سمنان ارزیابی روشهای شیرین سازی آبهای شور و لب شور و ارائه گزینه کارامد برای استان سمنان تقاضا محور
156 محور اقتصاد آب ارزيابي اقتصادي در بخش آب شرکت آب منطقه ای سمنان تعیین مدل ارزش افزوده هر مترمکعب آب از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی در طرح های انتقال آب (مطالعه موردی چشمه روزیه به سمنان) پایان نامه دانشجویی
157 محور اقتصاد آب ارزيابي اقتصادي در بخش آب شرکت آب منطقه ای سمنان محاسبه و مقایسه ارزش افزوده تولیدات بخش های مختلف مصرف کننده آب( اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات) در سطح استان سمنان تقاضا محور
158 محور فناوري هاي مورد نياز بخش آب پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب شرکت آب منطقه ای سمنان ارائه مدل و روشهای مختلف محاسبه ساعت کارکرد و تخلیه واقعی ماهانه چاههای بهره برداری کشاورزی با استفاده از داده های موجود تقاضا محور
159 مباحث اجتماعي، ظرفيت سازي و حقوق آب مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي شرکت آب منطقه ای سمنان ارزیابی و تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت مردم در شرایط مناطق مختلف و ارائه برنامه جامع بهبود وضع موجود (ارائه ابزارهای کارآمد تغییر اجتماعی در مدیریت بخش آب) تقاضا محور/دکترای مشترک/فرصت مطالعاتی
160 محور محيط زيست مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شرکت آب منطقه ای سمنان تاثیر پذیری کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی در مناطق خشک از احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری و پساب صنعتی  دکترای مشترک/فرصت مطالعاتی/دانشجویی
161 محور رودخانه و سواحل رفتارسنجي، مورفولوژي، فرسايش و رسوب شرکت آب منطقه ای سمنان بررسی رفتار رودخانه های مخروط افکنه ای و ارائه روش های ساماندهی آنها دکترای مشترک/فرصت مطالعاتی/دانشجویی
162 محور منابع آب منابع آب غیرمتعارف شرکت آب منطقه ای سمنان استحصال آب از مناطق کویری با تکیه بر عوامل طبیعی تقاضا محور/ دکتری مشترک
163 محور منابع آب منابع آب غیرمتعارف شرکت آب منطقه ای سمنان استفاده چند منظوره از شورابهای کویری تقاضا محور/ دکتری مشترک
164 محور منابع آب منابع آب غیرمتعارف شرکت آب منطقه ای سمنان کاربرد سنجش از دور در شناسایی تغییرات دوره ای منابع آب در بخش های نمکزار تقاضا محور/ دکتری مشترک
165 فناوریهای مورد نیاز بخش آب شبیه سازی و مدلسازی شرکت آب منطقه ای سمنان تدقیق کالیبراسیون مدل MODFLOW با روشهای سنجش از دور با تکیه بر اصلاح ضعف داده ها پایان نامه دانشجویی
166 محور مدیریت ریسک و بحران پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان ارزیابی پدیده فرونشست در دشت سمنان، پیشروی و تاثیر روی ابنیه مجاور پایان نامه دانشجویی
167 محور اجتماعی و ظرفیت سازی، سیاسی و حقوق آب مسائل اجتماعی و مشارکت مردمی شرکت آب منطقه ای سمنان شناخت چالشهای اجتماعی پروژه ها، منشاء معضلات، راهکارهای رفع آن متناسب با نوع پروژه تقاضا محور
168 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان ارزیابی و تحلیل هفت دهه فعالیت های مهندسی در رودخانه سیستان و ارائه راهکارهای جدید برای مدیریت یکپارچه رودخانه سیستان با اهداف مشخص و مدلسازی جامع وضعیت آینده تقاضا محور
169 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان پهنه بندی پتانسیلی آب زیرزمینی با استفاده از تجزیه و تحلیل شاخص هم پوشانی وزنی؛ مطالعه موردی؛ دشت گوهرکوه، استان سیستان و بلوچستان تقاضا محور
170 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان تجزیه و تحلیل حکمرانی خوب آب در جنوب استان؛ مطالعه موردی؛ سد پیشین تقاضا محور
171 محور4. مدیریت ریسک و بحران  4- پدافند غیر عامل شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان بررسی آلودگی و منشاء عناصر سنگین و آرسنیک در منابع آب زیرزمینی کمربند آتشفشانی تفتان- بزمان و ارائه شبکه پایش تقاضا محور
172 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان هوشمند سازی مدیریت منابع آب زیرزمینی با استفاده از کنتورهای سنتی  تقاضا محور
173 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 1-سازگاري با کم آبي شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان راه حل های بهینه سازی مصرف منابع آب در بخش های صنعت و کشاورزی درراستای سازگاری با کم آبی تقاضا محور
174 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 1-سازگاري با کم آبي شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان راهکارهای کاهش تبخیر از مخازن سد تقاضا محور
175 محور8.رودخانه و سواحل 1- حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان تعیین حدبستر و حریم رودخانه ها با استفاده از روشهای نوین محاسباتی و تخمین آن پایان نامه دانشجویی
176 محور8.رودخانه و سواحل 2- رفتارسنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوب شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان توسعه مدل تخمينگر بهينه براي برآورد داده هاي گمشده در جريان رودخانه در حوضه آبريز بلوچستان جنوبي فرصت مطالعاتی
177 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان بررسی سفره های آب زیرزمینی مرزی و برآورد میزان خروج آب از سفره های مزبور تقاضا محور
178 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 4- مديريت تقاضاي آب شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان بررسی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اثرات شیرین سازی آب دریا و انتقال آن به شهرهای استان سیستان و بلوچستان تقاضا محور
179 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان ارزیابی آلودگی ناشی از فعالیت درازمدت تفتان با استفاده از مطالعه ژئوشیمی منابع آب زیرزمینی و خاک شمال و شرق آتشفشان تفتان تقاضا محور
180 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان فرگشت آب‌زمین‌شیمیایی و تعیین منشأ آب‌های زیرزمینی در مناطق تمین و سنگان،
استان سیستان و بلوچستان
پایان نامه دانشجویی
181 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان آلودگی فلوراید منابع آب در محدوده‌ی غرب و جنوب آتشفشان تفتان، جنوب شرقی ایران پایان نامه دانشجویی
182 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان تعیین منشأ چشمه‌ی ترشاب (سردریا) و ارتباط آن با منابع آب زیرمینی
در منطقه نصرت آباد، استان سیستان و بلوچستان
پایان نامه دانشجویی
183 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان آب زمین شیمی منابع آب زیرزمینی دست ایرانشهر، جنوب شرق ایران پایان نامه دانشجویی
184 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان عوامل موثر بر کیفیت و آب زمین شیمی منابع آب زیرزمینی دشت سراوان، جنوب شرق ایران پایان نامه دانشجویی
185 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 2-آمایش سرزمین و طرح های جامع شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان تغييرپذيري فضايي- زماني بارش در افغانستان و خشكساليهاي هيدرولوژيكي دشت سيستان پایان نامه دانشجویی
186 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان ارزيابي اثرات خشكسالي هواشناسي و فعاليت هاي انساني بر نوسانات منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي: آبخوان دشت گوهر كوه، ايران). پایان نامه دانشجویی
187 مدیریت و برنامه ریزی سازگاري با کم آبي شركت آب منطقه‌اي فارس بررسی کمی تاثیر اجرای اقدامات افزایش بهره وری آب کشاورزی بر منابع آب تقاضا محور
188 اقتصادآب اقتصاد و بهره وری آب شركت آب منطقه‌اي فارس بررسی تاثیر سیاست قیمت گذاری آب کشاورزی بر پایداری منابع آب: مطالعه موردی استان فارس فرصت مطالعاتی
189 محیط زیست مدیریت کیفی و حفاظت آب، خاک و محیط زیست شركت آب منطقه‌اي فارس  بررسی عوامل تخریب کیفی آب رودخانه شیرین رود در محدوده گنبد نمکی رمقان بهمراه ارائه راهکار بهبود کیفیت آب تقاضا محور
190 اجتماعی و ظرفیت سازی، سیاسی و حقوق آب قوانین، مقررات و ضوابط بخش آب شركت آب منطقه‌اي فارس بررسی برخی از ابهامات  موجود در روند عملی تملک اراضی واقع در طرحهای عمرانی و ارائه راهکارهای حل آنها  تقاضا محور
191 سد و شبکه آبرسانی شركت آب منطقه‌اي فارس بررسی انسداد ناشی از بسته های هوا در خطوط انتقال آب تحت فشار و ارائه راهکارهای اجرایی تقاضا محور
192 منابع آب منابع آب غیر متعارف شركت آب منطقه‌اي فارس بررسی فنی و اقتصادی و بهینه سازی فرآیندهای نمک زدایی آب دریا و انتقال آن به مناطق مختلف استان فارس تقاضا محور
193 محور8.رودخانه و سواحل 3- مديريت رودخانه ها و سواحل شركت آب منطقه‌اي قزوين شناسائی مناطق سیل گیر رودخانه های مهم استان با استفاده از تصاویر ماهواره و اندکسهای توپوگرافیکی تقاضا محور
194 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي قزوين امکان سنجی، توسعه و بومی سازی روش های اندازه گیری بارش و دبی با استفاده از تکنیک های مبتنی بر پردازش تصویر تقاضا محور
195 محور2.منابع آب 4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني شركت آب منطقه‌اي قزوين مطالعه اثر فرونشست زمین بر میزان آب برگشتی به آبخوان تقاضا محور
196 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 6- شبيه سازي و مدلسازي شركت آب منطقه‌اي قزوين مدلسازی برآورد سطح و ذخیره برفی استان با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و بررسی روند تغییرات آن در درازمدت پایان نامه دانشجویی
197 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي قزوين بررسی کیفیت آب های سطحی ورودی به مخزن سد نهب (پایش وضع موجود و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آلودگی) پایان نامه دانشجویی
198 محور4. مدیریت ریسک و بحران  3- سیلاب شركت آب منطقه‌اي قزوين  بررسی شاخصها و پارامترهای اقتصادی و اجتماعی موثر در پدیده سیلاب و خسارتهای ناشی از آن سیلاب تقاضا محور
199 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي شركت آب منطقه‌اي قزوين تحلیل ملاحظات و چالش های اجتماعی و حقوقی مدیریت مصرف پساب تقاضا محور
200 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 6- شبيه سازي و مدلسازي شركت آب منطقه‌اي قزوين توسعه یک سامانه هشدار سیل با تلفیق مدلهای هیدرولوژیکی و داده های پیش بینی مدلهای عددی آب و هوا تقاضا محور
201 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي قزوين تعیین هندسه آبخوان دشت قزوین و ارائه مدلی مفهومی برای آن  تقاضا محور
202 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي قزوين مدیریت هوشمند منابع آب زیرزمینی با استفاده از داده های کنتور هوشمند تقاضا محور
203 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي قزوين مطالعات اجتماعی استفاده از کنتورهای هوشمند تقاضا محور
204 منابع آب احیا و تعادل بخشی ابهای زیرزمینی آب منطقه ای قم ارزیابی آب قابل برنامه ریزی تقاضا محور
205 منابع آب احیا و تعادل بخشی ابهای زیرزمینی آب منطقه ای قم بررسی وضعیت فرونشت در محدوده های مطالعاتی استان پایان نامه دانشجویی
206 منابع آب تأمین آب آب منطقه ای قم برآورد و بررسی آب تجدیدپذیر سالانه در دوره های زمانی مختلف با استفاده از اطلاعات ماهواره ای فرصت مطالعاتی
207 اقتصاد آب اقتصاد و بهره وری آب آب منطقه ای قم برآورد ارزش اقتصادی پساب در استان قم پایان نامه دانشجویی- سرباز نخبه
208 مدیریت و برنامه ریزی برنامه ریزی منابع آب آب منطقه ای قم تهیه مدل بهینه سازی تخصیص پساب استان قم پایان نامه دانشجویی- سرباز نخبه
209 منابع آب منابع آب زیرزمینی آب منطقه ای قم برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده های سنجش از راه دور و ایستگاه های زمینی جهت تدقیق بیلان آب در آبخوان های قم، شریف آباد، علی آباد و مسیله پایان نامه/ رساله دانشجویی
210 منابع آب منابع آب زیرزمینی آب منطقه ای قم بررسی ارتباط هیدرولیکی چاههای مشاهده ای با آبخون پایان نامه دانشجویی
211 منابع آب منابع آب زیرزمینی آب منطقه ای قم ارزیابی و صحت سنجی ضرائب هیدرودینامیک آبخوان های استان با استفاده از پتانسیل های موجود دشت ها  پایان نامه دانشجویی
212 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي كردستان مدلسازی و تعیین مهترین معیارهای تصمیم گیری جهت باز توزیع تخصیص منابع آب در حوضه های آبریز تقاضا محور
213 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي كردستان بررسی تاثیر طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی بر آبخوان های استان پایان نامه دانشجویی
214 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي كردستان بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم بر تولید رواناب حوضه های آبریز استان پایان نامه دانشجویی
215 محور3.اقتصاد آب 6- آب مجازي شركت آب منطقه‌اي كردستان بررسی گردش آب مجازی در مقیاس برون و درون استانی در حوضه های آبریز استان کردستان پایان نامه دانشجویی
216 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي كردستان ارائه فناوری نوین به مظور جلوگیری از  ایجاد گونه های مختلف جلبک های مضر در مخزن سد  تقاضا محور
217 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي كردستان   ارائه و بررسی روشهای  نوین علاج بخشی و بهبود کیفیت در دریاچه سدهای مبتلا به تغذیه گرایی (متناسب با وضعیت کیفی دریاچه سد مورد مطالعه)  تقاضا محور
218 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي كرمان مطالعه و بررسی علل طعم و بوی مخزن سد شهید سردار سلیمانی با تکیه بر آلاینده های معادن، دامپروری، انسانی و کشاورزی در حوزه آبریز سد و راهکارهای عملی جهت رفع مشکلات احتمالی تقاضا محور
219 محور2.منابع آب 5- تامين آب شركت آب منطقه‌اي كرمان  محاسبه اجزاي بیلان آب با استفاده از روشهاي نوین (مطالعه موردی تالاب جازموریان) تقاضا محور
220 محور9.سد و شبکه 1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبي شركت آب منطقه‌اي كرمان پیش بینی سری زمانی ورودی به سدهای استان کرمان در شرایط مختلف اقلیمی و هیدرولوژی پایان نامه دانشجویی
221 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي كرمان بررسی میزان حجم آبخوان آبرفتی دشت های استان کرمان(محدوده مطالعاتی قریه العرب) فرصت مطالعاتی
222 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي كرمان ارزیابی و ارائه روشهای نوین تعیین ضرائب هیدرودینامیکی آبخوان‌های استان با نگاه مدیریت و برنامه ریزی جامع منابع آبی  فرصت مطالعاتی
223 محور2.منابع آب 4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني شركت آب منطقه‌اي كرمان بررسی اثربخشی نصب کنتورهای هوشمند بر تقویت آبخوان‌های استان و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها (مطالعه موردی: دشت بردسیر)- سرباز نخبه
224 محور4. مدیریت ریسک و بحران  2- خشکسالی شركت آب منطقه‌اي كرمانشاه بررسی و ارزیابی پدیده فرونشست زمین به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری در دشتهای روانسر-سنجانی، ماهیدشت، اسلام آباد غرب و شیان تقاضا محور
225 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 1-سازگاري با کم آبي شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمد بررسی تاثیر طرح های احیاء وتعادل بخشی بر روی تقویت منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی ( دشت امامزاده جعفر گچساران ) تقاضا محور
226 محور4. مدیریت ریسک و بحران  1- تغییر اقلیم شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمد تاثیر گذاری تنش آبی بر امنیت داخلی پایان نامه دانشجویی
227 محور9.سد و شبکه 4- سازه و هیدرولیک شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمد مطالعه عددی و آزمایشگاهی شکست سد کوثر، تحلیل پایداری وتاثیر آن بر سازه های هیدرولیکی تقاضا محور
228 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 3- بازچرخاني و تصفيه آب شركت آب منطقه‌اي گلستان مطالعه روش های بازچرخانی آب در مصارف مختلف در استان تقاضا محور
229 محور3.اقتصاد آب 2- خصوصي سازي در بخش آب شركت آب منطقه‌اي گلستان بررسي قابليتهاي گردشگري و راهکارهاي ايجاد درآمد از منابع آبي استان تقاضا محور
230 محور3.اقتصاد آب 1- اقتصاد و بهره وري آب شركت آب منطقه‌اي گلستان بررسی راهکارهای افزایش بهره وری آب در استان تقاضا محور
231 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب شركت آب منطقه‌اي گلستان استفاده از فناوری ها در اندازه گیری غیر مستقیم دبی سیلاب رودخانه ها تقاضا محور
232 محور8.رودخانه و سواحل 2- رفتارسنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوب شركت آب منطقه‌اي گلستان بررسي ظرفيت خودپالايي رودخانه‌هاي استان و عوامل موثر بر آن تقاضا محور
233 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي شركت آب منطقه‌اي گلستان جایگاه  مردم در کاهش خسارت های سیل پایان نامه دانشجویی
234 محور4. مدیریت ریسک و بحران  1- تغییر اقلیم شركت آب منطقه‌اي گلستان آینده پژوهی طرح های توسعه منابع آب استان گلستان با لحاظ تغییر اقلیم پایان نامه دانشجویی
235 محور4. مدیریت ریسک و بحران  3- سیلاب شركت آب منطقه‌اي گلستان بررسی و تحلیل سیل آق قلا با داده های راداری و ارائه راهکارهای مدیریت با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی پایان نامه دانشجویی
236 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي گلستان بررسی تهدیدات و روند تغییرات کیفیت آب رودخانه اترک در گلستان
 با رویکرد بررسی میزان اثرپذیری کیفی از حوضه آبریز بالادست
تقاضا محور
237 محور9.سد و شبکه 7- زمين‌شناسي، ژئوتكنيك و لرزه‌خيزي شركت آب منطقه‌اي گلستان پتانسیل یابی احداث سد زیرزمینی در استان گلستان پایان نامه دانشجویی
238 محور9.سد و شبکه 1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبي شركت آب منطقه‌اي گلستان بررسی راهکارهای کاهش رسوب ورودی به مخزن سد نرماب پایان نامه دانشجویی
239 سد و شبکه ارتقا بهره وری مصرف آب کشاورزی و شیوه های نوین آبیاری شرکت  آب منطقه ای گیلان سناریونویسی برای نحوه توزیع آب، با توجه به نیازها و منابع آبی شبکه آبیاری سفیدرود با استفاده ازمدل عددی  تقاضا محور
240 منابع آب منابع آب سطحی شرکت  آب منطقه ای گیلان بررسی دقیق میزان بارش و رواناب در ارتفاعات حوضه های آبریز غرب گیلان، (حوضه های لمیر تا آستاراچای) (با تاکید بر روش سنجش از راه دور) تقاضا محور
241 مدیریت ریسک و بحران تغییر اقلیم شرکت  آب منطقه ای گیلان ایجاد سامانه سنجش از دور RS تحت وب محدوده های مطالعاتی استان پایان نامه دانشجویی
242 مدیریت و برنامه ریزی  مدیریت نهادی و سازمانی شرکت  آب منطقه ای گیلان بررسی و آسیب پذیری مدیریت مصرف آب کشاورزی و ارایه راهکارهای مدیریت مصرف بهینه با تعیین بارش موثر جهت مدیریت منابع آبی استان گیلان در زمان آبیاری تقاضا محور
243 محیط زیست مدیریت کیفی و حفاظت آب ، خاک و محیط زیست شرکت  آب منطقه ای گیلان مطالعات تداخل آب شور و شیرین در آبخوان های ساحلی استان گیلان، بررسی معضلات به وجود آمده و ارایه راهکار تقاضا محور
244 محیط زیست مدیریت کیفی و حفاظت آب ، خاک و محیط زیست شرکت  آب منطقه ای گیلان بررسی کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی در استان گیلان و راهکارهای شناسایی و کنترل آلودگی های منابع آب پایان نامه دانشجویی
245 محیط زیست مدیریت کیفی و حفاظت آب ، خاک و محیط زیست شرکت  آب منطقه ای گیلان بررسی روند آلودگی با استفاده از شاخص(IRWQI) ایستگاه های کیفی تحت مطالعه حوضه های آبریز استان (مطالعه موردی). پایان نامه دانشجویی
246 روودخانه و سواحل رفتار سنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوب شرکت  آب منطقه ای گیلان برآورد تولید رسوب حوضه آبریز ناورود استان گیلان با استفاده از مدل Watem/SEDEM پایان نامه دانشجویی
247 سد و شبکه  مدیریت اجرایی شرکت  آب منطقه ای گیلان بررسی امکان تجمیع ایستگاه های پمپاژ به منظور کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری تقاضا محور
248 سد و شبکه شبکه های آبیاری و زهکشی و نظام های بهره برداری شرکت  آب منطقه ای گیلان بررسي وضعيت كانال‌هاي شبكه آبياري و زهكشي سپيدرود از لحاظ علف‌هاي هرز و روش‌هاي مقابله با آن برنامه دکترای مشترک
249 اجتماعی و ظرفیت سازی، سیاسی و حقوق آب مسائل اجتماعی و مشارکت مردمی شرکت  آب منطقه ای گیلان ارتقاء مشاركت ذي نفعان در فرآيند برنامه ريزي، اجرا، بهره برداري و حفاظت از منابع و تأسيسات آبي با تأكيد بر ايجاد و توسعة نهادها و تشكل هاي مردمي فرصت مطالعاتی 
250 منابع آب منابع آب سطحی شرکت  آب منطقه ای گیلان بررسی آسیب پذیری آبخوان ساحلی (عملیات ژئو فیزیک) دشت پایلوت تالش پایان نامه دانشجویی
251 فناوری های مورد نیاز بخش آب  بازچرخانی و تصفیه آب شرکت  آب منطقه ای گیلان بازچرخانى و استفاده مجدد از آب و توسعه بهر ه بردارى از منابع آب نامتعارف تقاضا محور
252 مدیریت و برنامه ریزی  مدیریت تقاضای آب شرکت  آب منطقه ای گیلان بهر ه گيرى از سيستم هاى هوشمند در مديريت و بهر ه بردارى از شبكه توزيع سرباز نخبه
253 مدیریت و برنامه ریزی  برنامه ریزی منابع آب شرکت  آب منطقه ای گیلان بهینه‌سازی توأمان مصرف آب کشاورزی در شبکه گیلان و تولید انرژی برق آبی تقاضا محور
254 مدیریت و برنامه ریزی  برنامه ریزی منابع آب شرکت  آب منطقه ای گیلان بهینه‌سازی برداشت تلفیقی از كانال و آب بندان‌ در شبكه آبياري (مطالعه موردي شبكه آبياري و زهكشي سپيدرود) فرصت مطالعاتی 
255 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي لرستان استفاده از روشهای نوین برآورد مقدار بارش در مناطق فاقد آمار استان(مناطق کوهستانی) تقاضا محور
256 محور9.سد و شبکه 6- مديريت اجرايی شركت آب منطقه‌اي لرستان بررسی راهکارهای اجرایی اصلاع سیستم های آبگیری ایستگاههای پمپاژ(مطالعه موردی ایستگاه پمپاژ چم مهر پلدختر) پايان نامه دانشجويي
257 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي لرستان مقایسه و ارزیابی سیستم های آبیاری تحت فشار نوین اجرا شده در سطح استان لرستان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها پايان نامه دانشجويي
258 محور2.منابع آب 5- تامين آب شركت آب منطقه‌اي لرستان مقایسه میزان مصرف آب کشت های آبدوست از جمله برنج در دشت سیلاخور تقاضا محور
259 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي لرستان تحلیل مصرف آّب در سد هاله کوهدشت تقاضا محور
260 محور3.اقتصاد آب 4- ابزارهای اقتصادی در بخش آب شركت آب منطقه‌اي لرستان بررسی و نقش طرح های توسعه منابع آب بر صنعت گردشگری لرستان تقاضا محور
261 محور4. مدیریت ریسک و بحران  سیلاب شركت آب منطقه‌اي لرستان بررسی تعیین روش بهینه جهت برآورد ضریب رواناب های زیر حوضه های آبریز پايان نامه دانشجويي
262 محور4. مدیریت ریسک و بحران  سیلاب شركت آب منطقه‌اي لرستان برآورد میزان رسوب و فرسایش کناری رودخانه های اصلی لرستان در سیلابها پايان نامه دانشجويي
263 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي لرستان شناسایی و پهنه بندی بازه های رودخانه های استان از لحاظ شاخص های کیفی و شاخص های آلودگی پايان نامه دانشجويي
264 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 1- سازگاری با کم آبی شركت آب منطقه‌اي لرستان طراحی یک مدل تصمیم گیری چند هدفه به منظور تعیین الگوی کشت بهینه تحت تاثیر پدیده تغییراقلیم تقاضا محور
265 محور2.منابع آب 4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني شركت آب منطقه‌اي لرستان امکان سنجی استفاده از آب های نامتعارف (پساب شهری) در کشاورزی  تقاضا محور
266 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي لرستان مکانیابی مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات (GIS) تقاضا محور
267 محور4. مدیریت ریسک و بحران  3- سیلاب شركت آب منطقه‌اي لرستان برآورد بارش طراحی و سیلاب طرح حوضه آبریز تقاضا محور
268 محور4. مدیریت ریسک و بحران  2- خشکسالی شركت آب منطقه‌اي لرستان بررسی اثر تغییر اقلیم بر کاهش سطح منابع آب زیرزمینی تقاضا محور
269 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي لرستان بررسی هیدرولوژی و عدم قطعیت مدل آب زیرزمینی آب خوان دشت خرم آباد تقاضا محور
270 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي لرستان هیدرولوژی آب خوان دشت خرم آباد و شبیه سازی کمی و کیفی آن با استفاده از مدل عددی  تقاضا محور
271 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي لرستان مدل سازی تغییرات اقلیم بر روی نوسانات یا افت آب های زیرزمینی با استفاده از GIS و RS پایان نامه دانشجویی
272 محور7.محیط زیست 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي لرستان تاثیر تراز آب زیرزمینی در فرونشست دشت کوهدشت با استفاده از تصاویر راداری و روش های تداخل سنجی با نرم افزارهای SNAO  و GMTSAR پایان نامه دانشجویی
273 محور8.رودخانه و سواحل 1- حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل شركت آب منطقه‌اي مازندران بررسی و ارزیابی وضعیت رودخانه های مازندران_آسیب ها،خطرات ،اقدامات ونیازها (از دید کمی  وکیفی) تقاضا محور
274 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 7- مدیریت نهادی و سازمانی شركت آب منطقه‌اي مازندران بررسی وضعیت موجود وارائه راهکار ها به منظور  ارتقائ و توانمند سازی شرکت در حوزه های تشکیلاتی و مدیریتی  تقاضا محور
275 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 7- مدیریت نهادی و سازمانی شركت آب منطقه‌اي مازندران بررسی وضعیت موجود وارائه راهکار های عملیاتی به منظور اصلاح فرآیندها، بهینه سازی، ارتقائ و توانمند سازی شرکت (در حوزه های درآمدی منابع) تقاضا محور
276 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي شركت آب منطقه‌اي مازندران بررسی راهکارهای افزایشی مشارکت ذینفعان در مدیریت و برنامه ریزی ، بهره وری،حفاظت از منابع آب و ....با استفاده از تجارب منطقه ای و جهانی تقاضا محور
277 محور4. مدیریت ریسک و بحران  3- سیلاب شركت آب منطقه‌اي مازندران ارزیابی وتحلیل مدیریت سیلاب_روشها،اقدامات ،بودجه وراهکارها تقاضا محور
278 محور3.اقتصاد آب 3- ارزیابی اقتصادی در بخش آب شركت آب منطقه‌اي مازندران مهندسی مجدد شبکه های آبیاری و زهکشی به منظور ارتقاء بهره وری  و راندمان توزیع آب به روش تحویل حجمی و مانیتورینگ آب تقاضا محور
279 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آب شركت آب منطقه‌اي مازندران تعریف وتدوین مبانی تعیین حریم دریا وضوابط ساخت وساز،ارزیابی وضع موجود و ارائه پیشنهاد تقاضا محور
280 محور2.منابع آب 4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني شركت آب منطقه‌اي مازندران بومی سازی اهداف طرح احیا و تعادل بخشی با رویکرد جبران کسری مخازن ، علاج بخشی و ارائه راه حل و شیوه نامه بومی تقاضا محور
281 محور3.اقتصاد آب 3- ارزیابی اقتصادی در بخش آب شركت آب منطقه‌اي مازندران تعیین،شاخص های  ارزیابی قیمت تمام شده آب در بخشهای مختلف توزیع وتعرفه آب (بازار محلی) تقاضا محور
282 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 7- برون سپاري فعاليت ها شركت آب منطقه‌اي مازندران بررسی وارائه برنامه عملیاتی برون سپاری فعالیت وامکانات شرکت با توجه به منابع و ظرفیتهای قانونی تقاضا محور
283 محور4. مدیریت ریسک و بحران  4- پدافند غیر عامل شركت آب منطقه‌اي مازندران تهیه وتدوین برنامه عملیاتی اقدام مدیریت بحران مناطق(شهرستانی،منطقه ای،استانی) مبتنی برGIS تقاضا محور
284 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 5- کنترل توزيع آب شركت آب منطقه‌اي مازندران ارزیابی زیرساختهای تامین وتوزیع آب کشاورزی در مازندران_چالش ها و نیازها تقاضا محور
285 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 2-آمایش سرزمین و طرح های جامع شركت آب منطقه‌اي مازندران ظرفیت ها، چالشهای بهره وری از آب و زمین در مازندران تقاضا محور
286 محور3.اقتصاد آب 5- اقتصاد برقابي شركت آب منطقه‌اي مازندران تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود تولید نیروی برقابی از سدها و خطوط انتقال و ...در استان و ارائه راهکارهای ارتقائ تقاضا محور
287 محور3.اقتصاد آب 1- اقتصاد و بهره وري آب شركت آب منطقه‌اي مازندران ارزیابی ظرفیت مناطق ساحل ودریا برای پرورش ماهی، میگو و .... تقاضا محور
288 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي مركزي پیش بینی شبکه های داده های اقلیمی و پایش خشکسالی برای مدیریت منابع آب در حوزه آبریز استان مرکزی تقاضا محور
289 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي مركزي بررسی تاثیر فشار بارومتریک بر اندازه‌گیری سطح آب درآبخوان‌های استان مرکزی تقاضا محور
290 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي مركزي  ارایه روشهای نوین برای پیش‌بینی نحوه کاهش منابع آب زیر زمینی با فرض ثبات در اقدامات مدیریتی و ‏پرهیز از پارامترهای غیردقیق مانند نفوذ ، رواناب، تبخیر و .. تقاضا محور
291 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت آب منطقه‌اي مركزي بررسي اثرات هيدرولوژيكي، هيدروژئولوژيكي و بهره‌برداري از منابع آب بر منابع آب تالاب آقگل  تقاضا محور
292 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 6- شبيه سازي و مدلسازي شركت آب منطقه‌اي هرمزگان مدلسازی و پیش بینی رواناب رودخانه های منتهی به سدهای استان و ارزیابی خطر سیل در پایین دست سدها تقاضا محور
293 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي هرمزگان طراحی و تهیه سیستم نرم افزاری حسابداری تخصیص آب تقاضا محور
294 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت آب منطقه‌اي هرمزگان بازنگری تخصیص های سدها بر اساس مصارف مختلف در حوضه آبریز بندرعباس سدیج با رویکرد سازگاری با کم آبی تقاضا محور
295 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي هرمزگان محاسبه بیلان آب  زیرزمینی محدوده مطالعاتی شمیل_تخت با استفاده از ریزمقیاس نمایی Downscaling داده های سنجنده GRACE پایان نامه دانشجویی
296 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي هرمزگان تخمین میزان تغذیه از جریان آب سطحی رودخانه های شمیل نیان و جاماش به آبخوان تخت_قلعه قاضی  پایان نامه دانشجویی
297 محور3.اقتصاد آب 2- خصوصي سازي در بخش آب شركت آب منطقه‌اي هرمزگان بررسی امکان ثبت جهانی/ملی چشمه آبگرم ( بنو/تیربو/فتویه/...) بمنظور معرفی اماکن ژئوتوریسمی مرتبط با آب استان پایان نامه دانشجویی
298 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي هرمزگان استخراج الگوهای مصرف منابع آب در بخش کشاورزی و صنعت با استفاده از داده کاوی اطلاعات آماربرداری دوره ای منابع آب  پایان نامه دانشجویی
299 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي هرمزگان ارزیابی نقش توسعه مزارع پرورش میگو در مناطق ساحلی بر هجوم آب شور به آبخوان دشت میناب  پایان نامه دانشجویی
300 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 3- مديريت و منابع انساني شركت آب منطقه‌اي هرمزگان رضايت شغلي و عوامل مؤثر بر آن در شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان  تقاضا محور
301 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي هرمزگان پتانسيل يابي و امكانسنجي احداث سد زيرزميني استان هرمزگان (مطالعه موردی...) تقاضا محور
302 محور2.منابع آب 3- منابع آب غيرمتعارف شركت آب منطقه‌اي هرمزگان بررسی  امکان استفاده از پساب تصفیه خانه های شهری استان هرمزگان در مصارف کشاورزی تقاضا محور
303 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي هرمزگان تعيين جمعيت بهينه ماهيان موجود در سد استقلال ميناب با توجه به كاربري شرب اين سد  پایان نامه دانشجویی
304 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي هرمزگان تخمين غلظت كلروفيل آ در پروفيل عمودي آب با استفاده از روشهاي سنجش از دور (مطالعه موردي سد ميناب ) پایان نامه دانشجویی
305 منابع آب منابع آب زیرزمینی آب منطقه ای همدان  محاسبه اجزای بیلان با استفاده از روش های نوین تقاضا محور
306 منابع آب منابع آب زیرزمینی آب منطقه ای همدان  طراحی بهینه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی آبخوان های کبودرآهنگ واسدآباد تقاضا محور
307 منابع آب منابع آب سطحی آب منطقه ای همدان  محاسبه تبخیر و تعرق واقعی در حوضه آبریز سد اکباتان پایان نامه دانشجویی
308 منابع آب منابع آب سطحی آب منطقه ای همدان  بررسی و تعیین آب معادل برف با استفاده از تصاویر ماهواره اي به خصوص در حوضه آبریز سد هاي مخزنی استان پایان نامه دانشجویی
309 منابع آب منابع آب سطحی آب منطقه ای همدان  تعیین ضرایب رواناب در حوزه های استان از طریق کالیبراسیون مدل هیدرولوژیکی پایان نامه دانشجویی
310 محور مدیریت ریسک و بحران سیلاب آب منطقه ای همدان  ارائه مدل بارش رواناب جهت برآورد حجم و دبی ساعتی سیلاب در حوضه آبریز وسج پایان نامه دانشجویی
311 محیط زیست   مدیریت کیفی و حفاظت آب، خاک و محیط زیست آب منطقه ای همدان  بررسی تاثیر انباشت باطله های خروجی از معدن بر کیفیت آب مخزن سد سرابی  پایان نامه دانشجویی
312 محیط زیست   مدیریت کیفی و حفاظت آب، خاک و محیط زیست آب منطقه ای همدان  بررسی پدیده شکوفایی جلبکی در مخازن سد های استان و راهکارهای مقابله با آن  تقاضا محور/پایان نامه دانشجویی
313 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت آب منطقه‌اي يزد  استفاده از فناوري هاي نوین در بررسی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی، شناسایی چاههای غیر مجاز و تعیین مولفه های بیلان تقاضا محور
314 محور2.منابع آب 4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني شركت آب منطقه‌اي يزد بررسی میزان و علل فرونشست زمین در دشت هاي استان، شناسایی مناطق مستعد فرونشست در آینده و ارائه راهکارهاي پیشگیرانه تقاضا محور
315 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 6- مديريت دانش و فناوري اطلاعات شركت آب منطقه‌اي يزد بررسی و تدوین دانش نوین و بومی آب استان و ارائه راهکارهاي عملی استفاده از ظرفیت هاي آن  تقاضا محور
316 محور3.اقتصاد آب 7- بنگاه داري در بخش آب شركت آب منطقه‌اي يزد حکمرانی هوشمند آب، چشم انداز های زیست محیطی و چالش های اجتماعی با توسعه ایده بازار آب  تقاضا محور
317 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت آب منطقه‌اي يزد بررسی اثرات زیست محیطی و اجتماعی شورابه ها (طبیعی وانسان ساخت) و راهکارهای مدیریت آن تقاضا محور
318 محور3.اقتصاد آب 2- خصوصي سازي در بخش آب شركت آب منطقه‌اي يزد ارائه راهکارهای مناسب(فنی- اقتصادی) جهت توسعه گردشگری آبی تقاضا محور
319 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 2- ابزار دقيق سازه هاي آبي شركت  توسعه منابع آب نیروی ایران بومی سازی تجهیزات ابزاردقیق سد و نیروگاه های آبی(شامل شیب سنج، پیزومتر الکتریکی و ..) تقاضا محور
320 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي شركت  توسعه منابع آب نیروی ایران تعیین اثرات و پیامدهای ناشی از اجرای طرح های منابع آب بر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مناطق تقاضا محور
321 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي شركت  توسعه منابع آب نیروی ایران ارزیابی اثرات مداخلات در میراث فرهنگی و طبیعی محدوده سدها بر مسائل اجتماعی(مطالعه موردی سد داریان) تقاضا محور
322 محور9.سد و شبکه 1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبي شركت  توسعه منابع آب نیروی ایران بررسی اثر گسلش بر روی سدهای خاکی با هسته آسفالتی و سدهای CFRD با استفاده از تحلیل های عددی و مدل سازی سانتریفیوژ تقاضا محور
323 محور9.سد و شبکه 2- طراحی و ساخت سازه‌های آبی شركت  توسعه منابع آب نیروی ایران ارزیابی آزمایشگاهی استفاده از پوزولان در بدنه سدهای RCC پایان نامه دانشجویی
324 محور4. مدیریت ریسک و بحران  4- پدافند غیر عامل شركت  توسعه منابع آب نیروی ایران مطالعه تجربی و عددی فرابتن/فراخاک به عنوان ایمن سازی روستاها جهت جذب ارتعاشات انفجارهای صنعت سد سازی تقاضا محور
325 محور3.اقتصاد آب 2- خصوصي سازي در بخش آب شركت  توسعه منابع آب نیروی ایران ارائه الگوی کارآفرینی از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی و کالا توسط شرکت ها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تقاضا محور
326 محور3.اقتصاد آب 3- ارزیابی اقتصادی در بخش آب شركت  توسعه منابع آب نیروی ایران شناسائی جامع مزایای نیروگاه های برقابی  تقاضا محور
327 محور3.اقتصاد آب 3- ارزیابی اقتصادی در بخش آب شركت  توسعه منابع آب نیروی ایران برآورد ارزش اقتصادی خدمات جانبی(Ancillary‌‌ Services)نیروگاه های برقابی تقاضا محور
328 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت مدیریت منابع آب ايران پایش تغییرات کاربری اراضی و تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها با استفاده از تکنیک سنجش از دور فرصت مطالعاتی
329 محور3.اقتصاد آب 3- ارزیابی اقتصادی در بخش آب شركت مدیریت منابع آب ايران محاسبه ارزش اقتصادی آب در بخش های صنعت، کشاورزی وشرب به تفکیک کدهای آیسیک تقاضا محور
330 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 5- مديريت پژوهش و فناوري در بخش آب شركت مدیریت منابع آب ايران تهیه نقشه راه گردشگری پیرامون تاسیسات آبی تقاضا محور
331 محور3.اقتصاد آب 4- ابزارهای اقتصادی در بخش آب شركت مدیریت منابع آب ايران تدوین دستورالعمل جامع تشكيل ، تداوم و پايش بازار آب در کشور  تقاضا محور
332 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت مدیریت منابع آب ايران بررسی میزان آب میان حوضه‏ای رودخانه زاینده ‏رود در پایین‏دست سد تقاضا محور
333 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 4- مديريت تقاضاي آب شركت مدیریت منابع آب ايران مستند سازي تخصيص‌ها و پروانه‌هاي صادره براي مصارف شرب، محيط‌ زيست، صنعت، خدمات و كشاورزي به تفكيك هر استان پایان نامه دانشجویی
334 محور3.اقتصاد آب 4- ابزارهای اقتصادی در بخش آب شركت مدیریت منابع آب ايران حسابداری هوشمند آب (مطالعه موردی: (حوضه آبریز دریاچه ارومیه) تقاضا محور
335 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت مدیریت منابع آب ايران ارزیابی تخلیه آب زیرزمینی به دریا در گستره دریای عمان و خلیج فارس  تقاضا محور
336 محور8.رودخانه و سواحل 6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتي شركت مدیریت منابع آب ايران توسعه روشهای منطقی تشخیص نقاط شکست منحنی دبی-اشل در مجاری طبیعی  پایان نامه دانشجویی
337 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب شركت مدیریت منابع آب ايران ساخت یا بومی سازی ابزارهای اندازه گیری دبی جریان رودخانه ( سرعت سنج نقطه ای درون رودخانه ای ، ابزارهای اندازه گیری پروفیل عمقی سرعت، برداشت پروفیل عرضی رودخانه و محاسبه دبی در رودخانه ) تقاضا محور
338 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت مدیریت منابع آب ايران ارزيابي كارايي روشهاي هيدروليكي مانند روش انيشتين-بارباروسا در استخراج منحني دبي-اشل (مطالعه موردي در چند رودخانه كشور) پایان نامه دانشجویی
339 محور8.رودخانه و سواحل 3- مديريت رودخانه ها و سواحل شركت مدیریت منابع آب ايران مقايسه روش هاي مختلف برآورد دبي سيلابي در مناطق مختلف كشور و تعيين بهترين روش وابسته به اقليم هر منطقه پایان نامه دانشجویی
340 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت مدیریت منابع آب ايران  برآورد جريان سطحي رودخانه اي در محل ايستگاه هاي هيدرومتري مبتني بر سنجش سرعت سطحي، رويكرد سرعت مشخصه (Index Velocity Method) پایان نامه دانشجویی
341 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت مدیریت منابع آب ايران روش هاي محاسبه تبخير از بارندگي و مصرف خالص و تفكيك آنها از يكديگر با استفاده از روش هاي سنجش از دور  پایان نامه دانشجویی
342 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت مدیریت منابع آب ايران برآورد پارامترهاي زهكشي و تغذيه در بيلان (اندركنش آبهاي سطحي و زيرزميني) تقاضا محور
343 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب شركت مدیریت منابع آب ايران تدوین نقشه راه پایش کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور تقاضا محور
344 محور8.رودخانه و سواحل 3- مديريت رودخانه ها و سواحل شركت مدیریت منابع آب ايران به كارگيري فن آوري هاي نوين از جمله سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها، درياچه ها و تالاب ها پایان نامه دانشجویی
345 محور7.محیط زیست 4- توسعه زيرساخت ها و ظرفيت هاي مديريت اکولوژيکي منابع آب شركت مدیریت منابع آب ايران طراحی سامانه پایش تالابهای کشور تقاضا محور
346 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت مدیریت منابع آب ايران بررسی اثرات تغییرات اقلیم جهانی و نقش آن بر تغییر الگوی بارش و سیل‌خیزی کشور تقاضا محور
347 محور4. مدیریت ریسک و بحران  1- تغییر اقلیم شركت مدیریت منابع آب ايران بررسی و پیش‌بینی تغییرات اقلیمی و اثر آن بر تغییرات خط ساحلی دریاها، دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور تقاضا محور
348 محور8.رودخانه و سواحل 4- احیا و ساماندهی رودخانه‌ها شركت مدیریت منابع آب ايران روش‌هاي نوين لايروبي رودخانه‌ها تقاضا محور
349 محور8.رودخانه و سواحل 6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتي شركت مدیریت منابع آب ايران به‌كارگیری فن‌آوری های نوین از جمله سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور  در پتانسيل‌يابي برداشت مصالح رودخانه‌اي تقاضا محور
350 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي شركت مدیریت منابع آب ايران شناسایی چالش های اجتماعی بخش آب کشور به تفکیک حوضه های آبریز پایان نامه دانشجویی
351 محور9.سد و شبکه 1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبي شركت مدیریت منابع آب ايران  مدل سازي برنامه منابع و مصارف بهينه سدهاي حوضه كرخه و مرزي غرب  تقاضا محور
352 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت مدیریت منابع آب ايران        تبيين شاخص هاي پايداري زیست محیطی حوضه آبريز( مطالعه موردي حوضه كرخه و مرزي غرب) تقاضا محور
353 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 1- ديپلماسي آب شركت مدیریت منابع آب ايران      سياست هاي تسهيم آب باتوجه به شاخص هاي پايداري منابع آب، اجتماعي، سياسي، اقتصادي در زير حوضه هاي كشور  (كرخه و حرزی غرب) تقاضا محور
354 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت مدیریت منابع آب ايران تأثير انتقال آب بين حوضه اي و چالش هاي پيش رو (مطالعه موردي حوضه زاب، سيروان) تقاضا محور
355 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 2-آمایش سرزمین و طرح های جامع شركت مدیریت منابع آب ايران   تأثير اجراي طرح گرمسيري بر توابع منطقه طرح در افق 1425 تقاضا محور
356 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی منابع آب شركت مدیریت منابع آب ايران  بررسي چالش هاي استفاده از دوره آماري كوتاه مدت و بلندمدت در برنامه ريزي منابع آب و آورد حوضه ها پایان نامه دانشجویی
357 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي شركت مدیریت منابع آب ايران بررسی وارزیابی اثربخشی مطالعات اجتماعی طرحهای توسعه منابع آب و آبفا و راهکارهای تقویت آن تقاضا محور
358 محور4. مدیریت ریسک و بحران  1- تغییر اقلیم شركت مدیریت منابع آب ايران بررسی تأثیرات عوامل انسانی و تغییرات اقلیمی بر کیفیت و کمیت و  منابع آب آبخوانهای ساحلی تقاضا محور
359 محور8.رودخانه و سواحل 3- مديريت رودخانه ها و سواحل شركت مدیریت منابع آب ايران امکان سنجی ذخیره  سیلابهای فصلی  با سازه های تاخیری در آبخوانهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان تقاضا محور
360 محور8.رودخانه و سواحل 3- مديريت رودخانه ها و سواحل شركت مدیریت منابع آب ايران ارتقاء بهره‌وری در نظام اجرایی طرح‌های مهندسی رودخانه و ارائه مدل‌های مبتنی بر تقویت الگوهای مشارکتی تقاضا محور
361 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی شركت مدیریت منابع آب ايران بررسي و آسيب شناسي پروژه هاي طرح احيا و ميزان اثرگذاري اين طرح و ريشه يابي عدم حصول نتايج مورد انتظار به همراه راهكارهاي حل چالش‌هاي موجود تقاضا محور
362 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی شركت مدیریت منابع آب ايران مکان یابی استفاده از فناوری مخازن آب شیرین ساحلی در منطقه مکران با رویکرد توسعه پایدار تقاضا محور
363 محور7.محیط زیست 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست شركت مدیریت منابع آب ايران پایش رودخانه‌هاي کشور از منظر وضعیت آلودگی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود كيفيت آب آن‌ها - مطالعه موردی: رودخانه کرج تقاضا محور
364 محور9.سد و شبکه 8- شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و نظام‌هاي بهره‌برداري شركت مدیریت منابع آب ايران بررسي اثرات احداث سامانه زهکشي زيرزميني در افزايش برداشت محصول در اراضي شاليزاري دانشجویی/فرصت مطالعاتی
365 محور8.رودخانه و سواحل 3- مديريت رودخانه ها و سواحل شركت مدیریت منابع آب ايران ظرفیت‌سنجی رودخانه‌های بزرگ منتهی به دریای عمان و خلیج فارس برای احداث مخازن ساحلی  تقاضا محور
366 محور9.سد و شبکه 1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبي شركت مدیریت منابع آب ايران محاسبه نيروي ناشي از اتصال كوتاه در شينه‌هاي ژنراتور طرح الين تقاضا محور
367 محور9.سد و شبکه 1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبي شركت مدیریت منابع آب ايران تحليل ارتباط فركانس هاي نوسانات فشار و جابجايي با عيوب نيروگاه برق آبي تقاضا محور
368 محور9.سد و شبکه 6- مديريت اجرايی سازمان آب و برق خوزستان شناسایی و ارزیابی ریسک های پروژه  طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان پایان نامه دانشجویی
369 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی سازمان آب و برق خوزستان تهیه سامانه تعیین دبی طراحی برای رودخانه ها و مسیلهای فاقد ایستگاه هیدرومتری با استفاده از مقادیر حوضه آبریز تقاضا محور
370 محور4. مدیریت ریسک و بحران  2- خشکسالی سازمان آب و برق خوزستان تدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالی سازمان آب و برق خوزستان  (منطقه مدیریتی حوضه­های دز و کارون) تقاضا محور
371 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب سازمان آب و برق خوزستان ساخت سنسور صنعتي EC (هدايت الكتريكي) تقاضا محور
372 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب سازمان آب و برق خوزستان ساخت سنسور صنعتي باكتريولوژي مبتي بر روش امپدانسي تقاضا محور
373 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 5- کنترل توزيع آب سازمان آب و برق خوزستان طراحي و ساخت سيستم آناليز نشت لوله ها مبتني بر شار الكتريكي تقاضا محور
374 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 2- ابزار دقيق سازه هاي آبي سازمان آب و برق خوزستان اتوماسیون دریچه های آبیاری (اجرای مطالعه موردی) تقاضا محور
375 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 2- ابزار دقيق سازه هاي آبي سازمان آب و برق خوزستان طراحی و ساخت دریچه الکترونیکی کانال های آبیاری  تقاضا محور
376 محور4. مدیریت ریسک و بحران  1- تغییر اقلیم سازمان آب و برق خوزستان پهنه بندی آسیب پذیری منابع آب استان در مواجهه با اثرات ناشی از بلایای طبیعی (ریزگرد، خشکسالی) و فعالیتهای انسانی (صنعتی، کشاورزی و اجتماعی) تقاضا محور
377 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 2- ابزار دقيق سازه هاي آبي سازمان آب و برق خوزستان طراحي و ساخت ربات زیردریایی صنعتي نوع ROV جهت بازرسي دیواره سد، بستر دریاچه و تجهیزات مستغرق تقاضا محور
378 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 5- کنترل توزيع آب سازمان آب و برق خوزستان طراحی سامانه مدیریت شبکه های آبیاری تقاضا محور
379 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی سازمان آب و برق خوزستان کاربرد روشهای نوین مدلسازی بیلان به منظور برآورد مولفه های بیلان منابع آب در حوضه آبریز کارون بزرگ تقاضا محور
380 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی سازمان آب و برق خوزستان تخمین میزان آب معادل برف با استفاده از رادار و ماهواره sentinel 1 پایان نامه دانشجویی
381 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی سازمان آب و برق خوزستان  تعیین تراز ذخیره دینامیک آبخوانهای آبرفتی در استان خوزستان تقاضا محور
382 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 3- مديريت و منابع انساني سازمان آب و برق خوزستان ارزیابی اثرگذاری عوامل انسانی (بهره بردار، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ) در مدیریت و برنامه ریزی مخازن سدها در شرایط حدی با تاکید بر شرایط سد کرخه و پایاب آن در استان خوزستان تقاضا محور
383 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی سازمان آب و برق خوزستان تدوین چارچوب تخصیص بار نمک در سیکل های خشکسالی و ترسالی در حوضه آبریز کارون بزرگ تقاضا محور
384 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی سازمان آب و برق خوزستان ارزیابی كارایی پیش‌بینی همادی سیلاب در مدیریت مخزن سد دز پایان نامه دانشجویی
385 محور9.سد و شبکه 7- زمين‌شناسي، ژئوتكنيك و لرزه‌خيزي سازمان آب و برق خوزستان استفاده از تکنیکهای زمین آماری جهت تخمین و پهنه بندی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، تغذیه ای و شوری خاکهای کشاورزی (منطقه مورد مطالعه: شرق کارون) پایان نامه دانشجویی
386 محور4. مدیریت ریسک و بحران  3- سیلاب سازمان آب و برق خوزستان سامانه مدیریت یکپارچه بهینه ریسک سیلاب مطالعه موردی رودخانه های کارون دز گرگر و شطیط و کرخه  پایان نامه دانشجویی
387 محور9.سد و شبکه 7- زمين‌شناسي، ژئوتكنيك و لرزه‌خيزي سازمان آب و برق خوزستان ارزیابی تأثیر خصوصیات پترولوژیکی و فیزیکی بر واکنش پذیری شیمیایی سنگدانه ها (مطالعه موردی منابع قرضه زیر حوضه‌ رودخانه دز) پایان نامه دانشجویی
388 محور8.رودخانه و سواحل 3- مديريت رودخانه ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان اثر احداث و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی بهمنشیر پایین دست بر رژیم رسوب گذاری رودخانه بهمنشیر تقاضا محور
389 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 4- مديريت تقاضاي آب سازمان آب و برق خوزستان ارائه مدل های بهینه سازی بهره وری مصرف آب و ارائه الگوی کشت بهینه در حوضه کرخه پایان نامه دانشجویی
390 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی سازمان آب و برق خوزستان تعیین نرخ و عوامل موثر بر فرآیند دنیتریفیکیشن در آبخوان شهری ایذه، شمال شرق خوزستان پایان نامه دانشجویی
391 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی سازمان آب و برق خوزستان منشا و سازوکار فلوراید در آب های زیرزمینی در ارتباط با هیدروژئوشیمی و ایزوتوپ های پایدار، سردشت زیدون (جنوب شرق خوزستان) پایان نامه دانشجویی
392 محور2.منابع آب 1- منابع آب زیر زمینی سازمان آب و برق خوزستان بررسی وضعیت و عملکرد طرح احیا و تعادل بخشی در استان خوزستان تقاضا محور
393 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 2- ابزار دقيق سازه هاي آبي سازمان آب و برق خوزستان بررسی خطرات استفاده از گجت های هوشمنددرشبکه صنعتی نیروگاهها (در مجاورت سیستم کنترل) تقاضا محور
394 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 6- شبيه سازي و مدلسازي سازمان آب و برق خوزستان بررسی پروتکل های استاندارد کنترل صنعتی  وانتخاب پروتکل های استاندارد و امن بعنوان الزام جهت یکپارچه سازی سیستم های اندازه گیری و کنترل و مانیتورینگ تقاضا محور
395 محور2.منابع آب 2- منابع آب سطحی سازمان آب و برق خوزستان ارزیاب کاربست داده های شبکه جهانی در مطالعات پایش خشکسالی در حوضه آبریز کرخه تقاضا محور
396 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 3- بازچرخاني و تصفيه آب سازمان آب و برق خوزستان استفاده مجدد از زهابهای کشاورزی با استفاده از تصفیه مغناطیسی تقاضا محور
397 محور8.رودخانه و سواحل 2- رفتارسنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوب سازمان آب و برق خوزستان بررسی مشکلات ایستگاه های پمپاژ از رودخانه (به دلیل تغییر رژیم رودخانه) و ارائه راهکارهای ممکن جهت استفاده بهینه (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ ویس) تقاضا محور
398 محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب 5- کنترل توزيع آب سازمان آب و برق خوزستان ارزيابي وضعيت موجود و اثربخشي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي استان و ارائه راهكارهاي ارتقاء و بهبود وضعيت كمي و كيفي آن‌ها تقاضا محور
399 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آب سازمان آب و برق خوزستان بررسی و مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت بستر رودخانه ها توسط دولت واشخاص جهت رفع تعارض مالكيت  تقاضا محور
400 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آب سازمان آب و برق خوزستان حقوق آب های زیر زمینی مشترک (مرزی )جهت استفاده بهينه منابع آبي مشترك تقاضا محور
401 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 5- مديريت پژوهش و فناوري در بخش آب سازمان آب و برق خوزستان طراحی و تدوین چاچوب نظام مند تحقیق و توسعه سازمان آب و برق خوزستان با اهدف افزایش اثربخشی فعالیت های پژوهشی تقاضا محور
402 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 7- مدیریت نهادی و سازمانی سازمان آب و برق خوزستان استخراج و تدوين نيازهاي آماري و جريان آمار و ماتريس ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان  به همراه نرم افزار مديريتي تقاضا محور
403 محور3.اقتصاد آب 3- ارزیابی اقتصادی در بخش آب سازمان آب و برق خوزستان بررسي روش هاي اجرايي افزايش درآمدهاي غيرعملياتي سازمان، با توجه به قوانين و اسناد بالادستي و تدوين روشهاي اجرايي آن تقاضا محور
404 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 4- مديريت تقاضاي آب سازمان آب و برق خوزستان بهینه سازی مبادلات آب مجازی در الگوی کشت منطقه ای استان خوزستان با استفاده از روش های مناسب تقاضا محور
405 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 5- مديريت پژوهش و فناوري در بخش آب سازمان آب و برق خوزستان آينده نگاري فناوریهای صنعت آب و برق خوزستان تقاضا محور
406 محور3.اقتصاد آب 3- ارزیابی اقتصادی در بخش آب سازمان آب و برق خوزستان بررسی و انتخاب روش بهینه تامین مالی برای پروژه های گردشگری سازمان آب و برق خوزستان پایان نامه دانشجویی
407 محور3.اقتصاد آب 3- ارزیابی اقتصادی در بخش آب سازمان آب و برق خوزستان بررسی و تعیین گزینه برتر بازاریابی بسته های سرمایه گذاری گردشگری به روش واگذاری مشارکت عمومی و خصوصی                              ( marketing plan) پایان نامه دانشجویی
408 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي سازمان آب و برق خوزستان واکاوی چالش‌ها و موانع توسعه گردشگری آبی استان خوزستان  تقاضا محور
409 محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب 6- آموزش سازمانی و مدیریتی  سازمان آب و برق خوزستان بررسی روش های ایجاد انگیزش شغلی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان پایان نامه دانشجویی
410 محور1.مدیریت و برنامه ریزی 5- مديريت پژوهش و فناوري در بخش آب سازمان آب و برق خوزستان تدوين رهنگاشت اجرايي بوم سازگان نوآوري در صنعت آب و برق تقاضا محور
411 محور8.رودخانه و سواحل 2- رفتارسنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوب سازمان آب و برق خوزستان کنترل رسوب ورودی به ایستگاه پمپاژ طره بخاخ با اصلاح دهانه آبگیردر دو حالت قبل و پس از اجرای سد پایین دست بهمنشیر  تقاضا محور
  • نیازهای تحقیقاتی مدیریت منابع آب ایران
  • نیازهای تحقیقاتی مدیریت منابع آب ایران
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام